Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-21

Diamyd Medical AB: Kommuniké från årsstämma i Diamyd Medical AB

Årsstämma har hållits i Diamyd Medicals AB (publ) den 21 november
2019.

Bolagets resultat- och balansräkning fastställdes och styrelsen och vd
beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018/2019. Årsstämman
godkände styrelsens förslag att ingen utdelning lämnas för
räkenskapsåret 2018/2019.

Till styrelseordförande valdes Erik Nerpin (omval) och till
styrelseledamöter Anders Essen-Möller (omval), Maria-Teresa
Essen-Möller (omval), Torbjörn Bäckström (omval) och Mark A. Atkinson
(omval).

Stämman godkände förslag till arvode för styrelseledamöter och
styrelseordförande.

Årsstämman beslutade att omvälja revisionsbolaget BDO fram till slutet
av årsstämman 2020. Huvudansvarig revisor är auktoriserade revisorn
Johan Pharmanson.

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera
tillfällen före nästa årsstämma besluta om utgivande av aktier samt
att därvid kunna avvika från aktieägares företrädesrätt. Betalning
ska kunna ske kontant, genom apport eller genom kvittning. Vid
nyemission som sker mot kontant betalning och med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt får antalet aktier som ges ut med stöd av
bemyndigandet inte överstiga 20 procent av antalet aktier i bolaget
då nyemissionen sker.

Om Diamyd Medical
Diamyd Medical utvecklar diabetesvaccinet Diamyd®, en antigenspecifik
immunoterapi för bevarande av kroppens insulinproduktion. Diamyd® har
visat på god säkerhet i studier med fler än 1 000 patienter samt på
effekt i vissa prespecificerade subgrupper. Utöver Bolagets
europeiska fas IIb-studie DIAGNODE-2, där diabetesvaccinet
administreras direkt i lymfkörtel, pågår två prövarinitierade
kliniska studier med Diamyd®. Diamyd Medical utvecklar även det
GABA-baserade prövningsläkemedlet Remygen® för att återskapa kroppens
egen insulinproduktion. En prövarinitierad Remygen®-studie med
patienter som haft typ 1-diabetes i minst fem år pågår vid Uppsala
Akademiska Sjukhus. Diamyd Medical är en av huvudägarna i
stamcellsbolaget NextCell Pharma AB samt har ägarandelar i det
medicintekniska bolaget Companion Medical, Inc., San Diego, USA.

Diamyd Medicals B-aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market
under kortnamnet DMYD B. FNCA Sweden AB är Bolagets Certified
Adviser; tel: +46 8-528 00 399, e-mail: info@fnca.se

För ytterligare information, kontakta:
Ulf Hannelius, vd
Tel: +46 736 35 42 41
E-post: ulf.hannelius@diamyd.com

Diamyd Medical AB (publ)
Kungsgatan 29, SE-111 56 Stockholm, Sverige. Tel: +46 8 661 00 26,
Fax: +46 8 661 63 68

E-post: info@diamyd.com Org. nr: 556242-3797 Hemsida: www.diamyd.com
Offentliggörande
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 21 november 2019 kl. 18:25.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/diamyd-medical-ab/r/kommunike-fran-arsstamma-...
https://mb.cision.com/Main/6746/2970185/1148363.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.