Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-10-23

Diamyd Medical AB: Nya immunologiska resultat som stödjer intralymfatisk behandling med Diamyd® presenteras på internatio...

Nya analysresultat från intralymfatisk behandling med diabetesvaccinet
Diamyd® tyder på framkallandet av ett långsiktigt immunsvar som
stödjer de positiva kliniska resultat som visats i studien
DIAGNODE-1. Resultaten presenteras under veckan på den
internationella konferensen Immunology of Diabetes Society Congress
2018 i London.

- Resultaten är uppmuntrande och stärker tidigare publicerade
immunologiska och kliniska fynd, säger Rosaura Casas, docent i
experimentell pediatrisk immunologi vid Linköping universitet. Det
mest intressanta vi ser är att intralymfatisk behandling med GAD
långsiktigt och specifikt kan skifta kroppens immunsvar.

Den nya datan baseras på immunsvaret efter 15 månaders uppföljning hos
samtliga tolv patienter från den pågående kliniska studien
DIAGNODE-1. Resultaten visar att tre låga doser av Diamyd®
administrerat direkt i lymfkörtel ger upphov till ett ökat och
förändrat antikroppssvar mot antigenet GAD65, den aktiva komponenten
i Diamyd®. Antikroppsökningen präglas av en relativ minskning av
antikropp-subklassen IgG1 samtidigt som subklasserna IgG2, IgG3 och
IgG4 ökar. Ökad antigen-specifik utsöndring av cytokinen IL-10
parallellt med en minskning av antigen-inducerad celldelning och
minskad aktivering av T-celler tyder på att immunsvaret efter 15
månader karaktäriseras av tolerans mot antigenet GAD65.

- Sammantaget med de kliniska resultat som tidigare redovisats och den
pågående fas IIb-studien DIAGNODE-2 ligger intralymfatisk behandling
med Diamyd® i framkant internationellt och har stor potential att bli
den första behandlingen som godkänns för att bevara den egna
insulinproduktionen i typ 1-diabetes, säger Ulf Hannelius, vd för
Diamyd Medical.

Resultaten kommer att presenteras under Immunology of Diabetes Society
Congress 2018 (www.ids2018.org) i form av en vetenskaplig poster:
"Immunological effect of GAD-alum injection into the lymph node in
recent onset Type 1 diabetes", författad av forskare vid Linköpings
universitet och Münchens universitet. Även de kliniska resultaten
från DIAGNODE-1, som pressmeddelats av Diamyd Medical i september i
år, presenteras på konferensen i postern: "Autoantigen (GAD-alum)
given into lymph-nodes together with oral Vitamin D to preserve beta
cell function in type 1 diabetes - The DIAGNODE-1 pilot trial",
författad av forskare vid Linköpings universitet.

Om typ 1-diabetes
Typ 1-diabetes är en autoimmun sjukdom som innebär att betacellerna,
de celler i bukspottkörteln som bildar insulin, bryts ner av det egna
immunförsvaret. Typ 1-diabetes saknar botemedel och är förknippat med
allvarliga kort- och långsiktiga komplikationer som akuta
blodsockerfall (hypoglykemi), hjärt-kärlproblem, njurskador och
nervskador som leder till stort mänskligt lidande och höga kostnader
för samhället.

Då sjukdomen diagnostiseras har patienten endast cirka 20% kvar av sin
egna insulinproduktion, ett akut livshotande tillstånd.
Livsupprätthållande insulinbehandling krävs samtidigt som
blodsockerbalansen måste övervakas dygnet runt, för resten av livet.
De flesta patienterna har ingen mätbar insulinproduktion kvar några
år efter diagnos och det ökar i sin tur märkbart risken för
allvarliga diabetesrelaterade komplikationer.

Behovet av sjukdomsmodifierande läkemedel som kan bevara och öka den
egna insulinproduktionen i typ 1-diabetes är därmed mycket stort.
Diamyd Medicals prövningsläkemedel, Diamyd® och Remygen®, utvecklas
för att tillgodose behovet av nya läkemedel som kan förhindra
framtida diabetesrelaterade komplikationer.

Om DIAGNODE-1
DIAGNODE-1 är en öppen klinisk pilotstudie som omfattar totalt tolv
patienter mellan 12 och 30 år med nydiagnostiserad typ 1-diabetes,
där diabetesvaccinet Diamyd® injiceras vid tre tillfällen med en
månads mellanrum med låg (4µg) dos direkt i lymfkörtel
(intraflymfatiskt). Behandlingen kombineras med intag av D-vitamin.
Studien är utformad för att utvärdera säkerhet, immunologiskt svar
och klinisk effekt av behandlingen som avläses vid 6, 15 och 30
månaders uppföljning. Målet med intralymfatisk behandling med Diamyd®
är att bevara den egna insulinproduktionen genom att avbryta den
autoimmuna processen i kroppen som förstör de insulinproducernade
cellerna.

DIAGNODE-1 har lagt grunden för den dubbelblindade och
placebokontrollerade DIAGNODE-2 som startade november 2017 med syftet
att verifiera resultaten från DIAGNODE-1. Studien omfattar 106
patienter och bedrivs vid kliniker i Spanien, Tjeckien och Sverige.

Om Diamyd Medical
Diamyd Medical arbetar dedikerat för att bota diabetes och andra
allvarliga inflammatoriska sjukdomar genom läkemedelsutveckling och
investeringar inom stamcellsteknologi och medicinteknik.

Diamyd Medical utvecklar diabetesvaccinet Diamyd®, för antigenspecifik
immunoterapi baserad på den exklusivt inlicensierade GAD-molekylen.
Diamyd® har visat på god säkerhet i studier på med mer än 1000
patienter samt på effekt i vissa prespecificerade subgrupper. Utöver
Bolagets egna europeiska fas II-studie DIAGNODE-2, där
diabetesvaccinet administreras direkt i lymfkörtel, pågår fyra
prövarinitierade kliniska studier med Diamyd®. Diamyd Medical
utvecklar även det orala GABA-baserat prövningsläkemedel Remygen®. En
prövarinitierad studie med patienter som haft typ 1-diabetes i minst
fem år har startat vid Uppsala Akademiska Sjukhus. En prövarinitierad
placebokontrollerad studie med GABA och Diamyd® i patienter som
nyligen insjuknat i typ 1-diabetes pågår vid University of Alabama at
Birmingham. Exklusiva licenser för GABA och positiva allosteriska
modulatorer av GABA-receptorer avseende behandling av diabetes och
inflammatoriska sjukdomar utgör vid sidan av diabetesvaccinet Diamyd®
och Remygen® centrala tillgångar i bolaget. Diamyd Medical är vidare
en av huvudägarna i stamcellsbolaget NextCell Pharma AB samt har
ägarandelar i det medicintekniska bolaget Companion Medical, Inc.,
San Diego, USA och i genterapibolaget Periphagen, Inc., Pittsburgh,
USA.

Diamyd Medicals B-aktie handlas på Nasdaq First North under kortnamnet
DMYD B. FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Adviser.

För ytterligare information, kontakta:
Ulf Hannelius, vd
Tel: +46 736 35 42 41
E-post: ulf.hannelius@diamyd.com

Diamyd Medical AB (publ)
Kungsgatan 29, SE-111 56 Stockholm, Sverige. Tel: +46 8 661 00 26,
Fax: +46 8 661 63 68

E-post: info@diamyd.com Org. nr: 556242-3797 Hemsida: www.diamyd.com
Denna information är sådan information som Diamyd Medical är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 23 oktober 2018 kl 08:17 CET.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/diamyd-medical-ab/r/nya-immunologiska-resultat...
http://mb.cision.com/Main/6746/2651418/930933.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.