Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-10-27

Diamyd Medical AB: Uppdatering avseende preventionsstudier med diabetesvaccinet Diamyd®

Diamyd Medical meddelar idag att resultaten vad gäller den
prövarinitierade preventionsstudien DiAPREV-IT 2 tidigareläggs till
2020. Läkemedelsverket har godkänt en ändring av studien som leds av
docent Helena Elding Larsson, Lunds universitet, där diabetesvaccinet
Diamyd® ges subkutant och D-vitamin oralt till en grupp individer med
hög risk att insjukna i typ 1-diabetes. Förändringen innebär att
rekryteringen stannar vid 26 barn istället för 80 barn och att
uppföljningen av barnens metabola och immunologiska parametrar kommer
att göras i totalt 2 år efter första injektionen istället för 5 år.

Docent Helena Elding Larsson har beslutat om dessa ändringar i denna
prövarfinansierade studie efter samråd med Diamyd Medical. Beslutet
grundar sig på resultaten som presenterades för DiAPREV-IT 1 i juni i
år, och som föranleder en djupare mekanistisk analys av befintliga
data, främst avseende biomarkörer samt från de data som nu samlas in
från DiAPREV-IT 2. Studien förväntas nu kunna avslutas om cirka 2 år
istället för som tidigare beräknat 7 år.

- Förändringen ligger i linje med bolagets strategi där vi fokuserar
våra resurser på att ta intralymfatisk administration av Diamyd® i
nydiagnostiserade patienter till marknad samt på att identifiera nya
biomarkörer för att kunna skräddarsy och optimera behandlingar och
prevention av typ 1-diabetes, säger Ulf Hannelius, vd för Diamyd
Medical.

Om Diamyd Medical
Diamyd Medical arbetar dedikerat för att bota diabetes och andra
allvarliga inflammatoriska sjukdomar genom läkemedelsutveckling och
investeringar inom stamcellsteknologi och medicinteknik.

Diamyd Medical utvecklar diabetesvaccinet Diamyd®, för antigenspecifik
immunoterapi baserad på den exklusivt inlicensierade GAD-molekylen.
Det pågår fyra prövarinitierade kliniska studier med Diamyd®.
Bolagets studie DIAGNODE-2, där diabetesvaccinet administreras direkt
i lymfkörtel, förväntas börja rekrytera patienter till hösten. Diamyd
Medical utvecklar även Remygen®, ett GMP-tillverkat oralt
GABA-baserat prövningsläkemedel. En prövarinitierad
placebokontrollerad studie med GABA och Diamyd® i patienter som
nyligen insjuknat i typ 1-diabetes pågår vid University of Alabama at
Birmingham. Exklusiva licenser för GABA och positiva allosteriska
modulatorer av GABAA-receptorn avseende behandling av diabetes och
inflammatoriska sjukdomar utgör vid sidan av diabetesvaccinet Diamyd®
och Remygen® centrala tillgångar. Diamyd Medical är vidare en av
huvudägarna i stamcellsbolaget NextCell Pharma AB samt har
ägarandelar i medtech-bolaget Companion Medical, Inc. i San Diego,
USA och i genterapibolaget Periphagen, Inc., Pittsburgh, USA.

Diamyd Medicals B-aktie handlas på Nasdaq First North under kortnamnet
DMYD B. FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Adviser.

För ytterligare information, kontakta:
Ulf Hannelius, vd
Tel: +46 736 35 42 41
E-post: ulf.hannelius@diamyd.com

Diamyd Medical AB (publ)
Kungsgatan 29, SE-111 56 Stockholm, Sverige. Tel: +46 8 661 00 26,
Fax: +46 8 661 63 68

E-post: info@diamyd.com Org. nr: 556242-3797 Hemsida: www.diamyd.com
Denna information är sådan information som Diamyd Medical är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 27 oktober 2017 kl 14:00 CET

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/diamyd-medical-ab/r/uppdatering-avseende-preve...
http://mb.cision.com/Main/6746/2378007/743179.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.