Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-07-27

Diamyd Medical AB: Ytterligare preliminära delresultat från intralymfatisk studie med Diamyd® publicerade i vetenskaplig ...

Nya immunologiska data från studien DIAGNODE-1, publicerade som en del
av en korrespondens i den vetenskapliga periodiska tidskriften New
England Journal of Medicine (NEJM), visar ett predominant Th2-svar
där diabetesvaccinet Diamyd® ges direkt i lymfkörtel, vilket är
starkare än vad som observerats vid injektion under huden.

Korrespondensen samt data är baserade på den ursprungliga artikeln i
NEJM, publicerad den 16 februari 2017 av professor Johnny Ludvigsson,
huvudprövare och sponsor för den öppna pilotstudien DIAGNODE-1.

Författarna till korrespondensen påtalar att spridningsmått borde ha
tillförts för att ytterligare stärka validideten av de publicerade
preliminära delresultaten från den öppna mindre pilotstudien.

I sitt svar publicerar professor Johnny Ludvigsson och hans
medförfattare spridningsmått, samt data som visar på det
immunologiska svaret som följer intralymfatisk administration av
Diamyd® som stödjer tidigare observerade kliniska resultat . Värdet
av pilotstudier diskuteras.

Förutom dessa nya immunlologiska data från den prövariniterade studien
DIAGNODE-1 som nu publicerats i NEJM, har data där sex av totalt tolv
patienter följts i 15 månader som stödjer tidigare rapporterade
delresultat nyligen pressmeddelats av Diamyd Medical i en fjärde
delrapport den 6 juli 2017.

Korrespondensen i New England Journal of Medicine är tillgänglig här:
http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc1703468

Om DIAGNODE-1
DIAGNODE-1 är en öppen klinisk pilotstudie som omfattar totalt tolv
patienter mellan 12 och 30 år med typ 1-diabetes där diabetesvaccinet
Diamyd® injiceras i låg dos direkt i lymfkörtel. Behandlingen
kombineras med intag av D-vitamin. Hälften av patienterna har följts
i 15 månader och nio patienter har följts i 6 månader från inklusion
i studien, det vill säga 12 respektive 3 månader efter den tredje
injektion med diabetesvaccinet Diamyd® (4µg per dos) direkt i
lymfkörtel.

Om Diamyd Medical
Diamyd Medical arbetar dedikerat för att bota diabetes och andra
allvarliga inflammatoriska sjukdomar genom läkemedelsutveckling och
investeringar inom stamcellsteknologi och medicinteknik.

Diamyd Medical utvecklar diabetesvaccinet Diamyd®, för antigenspecifik
immunoterapi baserad på den exklusivt inlicensierade GAD-molekylen.
Det pågår fyra kliniska studier med Diamyd®. Bolagets studie
DIAGNODE-2, där diabetesvaccinet administreras direkt i lymfkörtel,
förväntas börja rekrytera patienter till hösten. En exklusiv licens
för GABA avseende behandling av diabetes och inflammatoriska
sjukdomar utgör vid sidan av diabetesvaccinet en central tillgång och
Bolaget arbetar med att utveckla ett GABA-läkemedel. Diamyd Medical
är en av huvudägarna i stamcellsbolaget NextCell Pharma AB samt har
ägarandelar i medtech-bolaget Companion Medical, Inc. i San Diego,
USA och i genterapibolaget Periphagen, Inc., Pittsburgh, USA.

Diamyd Medicals B-aktie handlas på Nasdaq First North under kortnamnet
DMYD B. FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Adviser.

För ytterligare information, kontakta:
Ulf Hannelius, vd
Tel: +46 736 35 42 41
E-post: ulf.hannelius@diamyd.com

Diamyd Medical AB (publ)
Kungsgatan 29, SE-111 56 Stockholm, Sverige. Tel: +46 8 661 00 26,
Fax: +46 8 661 63 68

E-post: info@diamyd.com Org. nr: 556242-3797 Hemsida: www.diamyd.com
Denna information är sådan information som Diamyd Medical är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 27 juli 2017 kl 08:17 CET

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/diamyd-medical-ab/r/ytterligare-preliminara-de...
http://mb.cision.com/Main/6746/2319027/704760.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.