Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2013-02-14

Dibs: Spår omsättningstillväxt över 10 % 2013

(SIX) Betaltjänstbolaget Dibs nådde inte sina mål förra året.
För 2013 förväntas en omsättningstillväxt överstigande 10
procent och en lönsamhet i nivå med bolagets mål.

"Med vår starka marknadsposition och med den planerade
breddningen av tjänsteutbudet, ser vi dock ingen anledning att
ändra våra långsiktiga finansiella mål", skriver bolaget.

Dibs finansiella resultatmål är att den genomsnittliga
Ebitda-marginalen ska överstiga 25 procent.

Joakim Johansson, tel +46 31-350 64 84
joakim.johansson@six-group.se
SIX News

Författare direkt.