Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-12

Dicot AB (publ): Ändrat datum för Dicot Q2 rapport

Pressmeddelande: Uppsala den 12 augusti 2019. Dicot AB (publ),
utvecklare av läkemedel för sexuell dysfunktion, meddelade idag att
företaget har beslutat att ändra datumet då deras kvartalsrapport
kommer att publiceras. Det kommer nu att publiceras den 22 augusti
2019 istället för det tidigare planerade datumet som var den 29
augusti 2019. Detta beror på behovet att inkludera finansiell data
från det andra kvartalet i den tidigare tillkännagivna nyemissionen
(länk
(https://dicot.se/media/1142/dicot-ab-foretradesemission-23-7-19-final-sw...))
Investment Memorandum.

För mer information, kontakta:

Julie Silber

CFO/Chef för Investor Relations, Dicot

Tel.: +46-79-3486277

Email: julie.silber@dicot.se
(http://file:///Users/gabrielasilber/Desktop/Dicot/julie.silber@dicot.se)

Om Dicot AB (publ)

Dicots affärsidé är att utveckla produkten LibiguinTM som läkemedel
för behandling av sexuella dysfunktioner. Utvecklingen sker i egen
regi upp till kliniska faser. Det är bolagets intention att därefter
vid lämpliga tidpunkter ingå strategiska allianser, alternativt
genomföra en trade sale, med etablerat större läkemedelsföretag för
att kunna introducera LibiguinTM på världsmarknaden. Dicot är listat
på Spotlight Stock Market och har cirka 700 aktieägare. www.dicot.se

Denna information är sådan information som Dicot AB (publ) är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR).
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande 12 augusti 2019.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/dicot-ab--publ-/r/andrat-datum-for-dicot-q2-r...
https://mb.cision.com/Main/17172/2879184/1088676.pdf

Författare AktieTorget News