Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-27

Dicot AB (publ): Dicot AB bokslutskommuniké 2019

Pressmeddelande: Uppsala, 27 februari 2020. Dicot ABs (publ)
bokslutskommuniké för 2019 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida
www.dicot.se.

Finansiell information fjärde kvartalet 2019

· Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) KSEK
· Resultatet efter finansiella poster uppgick till -3 530 KSEK (-3
405).

· Resultat per aktie uppgick till -0,44 (-0,22) SEK
Finansiell information januari - december 2019

· Nettoomsättningen uppgick till 631 (450) KSEK
· Resultatet efter finansiella poster uppgick till -13 396 KSEK (-6
343).

· Resultat per aktie uppgick till -1,35 (-1,00) SEK
VD kommenterar

Vi har efter ett intensivt verksamhetsår uppnått flera milstolpar som
stärker Dicot på flera sätt. Tillsammans med vårt team och
samarbetspartners formar vi en grund i den prekliniska fasen för den
vidare utvecklingen av vår läkemedelskandidat Libiguin®.

Projektets fortskridande

Vår produktkandidat Libiguin® har sitt ursprung i folkmedicinsk
användning för behandling av erektionssvikt på Madagaskar. Råvaran
kommer från träd och anskaffas via en leverantör i Afrika. Parallellt
med att vi arbetat med uppskalning i Afrika har vi också startat
aktiviteter i Asien för att säkerställa försörjning från två olika
källor.

Under året har vi tillsammans med Syntagon och Rise i Södertälje
framgångsrikt genomfört den första större batchen där extraktet
därefter skeppats till Indien för slutsyntes av läkemedelssubstans.
Vi har också arbetat med olika formuleringar för att säkerställa att
beredningen i de toxikologiska studierna är optimal och ger de bästa
förutsättningarna för att användas framåt i projektet såväl som för
ytterligare studier i det farmakologiska programmet.

I samarbetet med Pelvipharm i Frankrike som startats under året kommer vi att arbeta för att bättre förstå Libiguinets verkningsmekanism. Pelvipharm är ett världsledande CRO (Clinical Research Organisation) en fristående kontraktforskningsorganisation som genomför hela eller delar av kliniska studier på uppdrag av en sponsor. Pelvipharm är experter på studier inom området sexuella dysfunktioner och tillsammans kommer vi att identifiera mer i detalj hur Libiguin® verkar och kan användas i behandlingen av patienter med erektionssvikt och prematur ejakulation.

Stärka teamet

För att koordinera produktionsaktiviteter från råvara till färdig
läkemedelsubstans samt att driva arbetet med anskaffning av råvara
långsiktigt har Catarina Malmberg knutits till Dicot som chef för
Supply Chain, dvs ansvaret för flödet från tillverkare genom alla
stegen i produktionen. Detta är ett viktigt steg för Dicot på vägen
mot en mer storskalig verksamhet.

Framgångsrik företrädesemission genomförd

Under hösten har vi genomfört en framgångsrik företrädesemission om
cirka 20,3 MSEK med en övertilldelningsemission om ca 2 MSEK.
Glädjande är att företrädesemissionen övertecknades till 144 procent
och övertilldelningsemissionen blev fulltecknad. Jag vill tacka alla
befintliga aktieägare som har deltagit i emissionen för ert fortsatta
stöd och hälsa alla nya aktieägare varmt välkomna.

Utsikter för 2020 och framåt

Vi befinner oss i en spännande period i Dicots utveckling och vi ser
fram emot att ta nästa steg med vårt prekliniska arbete. Vårt mål är
att lägga grunden för utveckling av ett nytt läkemedel som på sikt
blir ett alternativ till de preparat som dominerar marknaden idag och
där många patienter inte har tillgång till en effektiv
läkemedelsbehandling. Potentialen är enormt stor inom våra
indikationsområden. Erektionssvikt och för tidig utlösning drabbar
miljontals män i hela världen.

Jag vill tacka teamet internt för fina arbetsinsatser och våra externa
partners för bra samarbeten under året. Jag ser med tillförsikt fram
emot den fortsatta utvecklingen av produkten och bolaget.

Uppsala i februari 2020 Göran Beijer, VD

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Göran Beijer, CEO

Tel: +46 70-663 60 09

Email: goran.beijer@dicot.se

Jessica Roxhed, CFO

Tel: +46 70-394 94 98

Email: jessica.roxhed@dicot.se

Om Dicot AB

Dicots affärsidé är att utveckla vår läkemedelskandidat Libiguin®, som
läkemedel för behandling av sexuella dysfunktioner. Utvecklingen sker
i egen regi upp till kliniska faser. Det är bolagets intention att
därefter vid lämpliga tidpunkter ingå strategiska allianser,
alternativt genomföra en trade-sale, med etablerat större
läkemedelsföretag för att kunna introducera LibiguinTM på
världsmarknaden. Dicot är listat på Spotlight Stock Market och har
cirka 860 aktieägare. För mer information se www.dicot.se.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/dicot-ab--publ-/r/dicot-ab-bokslutskommunike-...
https://mb.cision.com/Main/17172/3037988/1201969.pdf
https://mb.cision.com/Public/17172/3037988/ad03b016cd51023e.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.