Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-05-21

Digital årsstämma i BIMobject AB den 4 maj 2021

VD Carl Silbersky hälsade aktieägarna välkomna till bolagets digitala stämma via Teams. 22 stycken aktieägare deltog och Aktiespararna var representerade av Victor Johansson. Silbersky inledde med att konstatera att han är väldigt stolt över att arbeta på BIMobject eftersom bolaget är en viktig spelare i omställningen för att göra bygg- och fastighetssektorn hållbar. Bygg- och fastighetssektorn står för nära 40 procent av världens totala energirelaterade utsläpp av koldioxid. För att byggindustrin ska bli hållbar behöver den snabbt digitaliseras och digitaliseringen kräver BIM. Idag använder endast cirka 20 procent av byggföretagen någon form av bim-lösning (byggnadsinformationsmodellering).

Victor Johansson frågade om händelser under 2020 som Silbersky särskilt ville lyfta fram. Silbersky tog bland annat upp att ett bolagsförvärv (transatlantiskt) som man hade tänkt att genomföra gick om intet då man på grund av Covid-19 inte kunde resa och slutföra förhandlingarna. Han tog även upp att bolaget genomförde en lyckad riktad nyemission där man fick in bland annat Tin Fonder och Swedbank Robur Ny Teknik som nya aktieägare.

Stämman beslutade att välja in Magdalena Bonde och Pia Engholm till nya styrelseledamöter. Magdalena Bonde är idag VD för Eniro Group AB och Pia Engholm är entreprenör och investerare.

Aktiespararna röstade nej till det generella emissionsbemyndigandet. Förslaget gick ut på att styrelsen skulle få besluta om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till ett antal som sammanlagt inte överstiger 20 procent av totalt antal utestående aktier i bolaget.

Aktiespararnas röstade även nej till det föreslagna långsiktiga incitamentsprogrammet. Detta bland annat eftersom teckningskursen var alltför lågt satt och att den totala utspädningen blir för stor. Deltagarna i programmet skulle nämligen få köpa aktier i maj och december 2024 för 125 procent av det nedpressade priset på aktierna i maj 2021. Baserat på befintligt antal aktier innebär programmet en utspädning motsvarande cirka 5,08 procent av det totala antalet aktier. Bolaget har även tidigare program som medför en utspädning på ytterligare drygt 2 procent.

BIMobjects mål är att digitalisera byggindustrin för att skapa en hållbarare framtid. Bolaget är en global marknadsplats för byggindustrin som förser arkitekter och ingenjörer med den information och inspiration som de behöver för att designa byggnader snabbare, smartare och grönare. Med över 2 000 byggproduktvarumärken och 100 av världens 100 största arkitektfirmor bland bolagets användare möjliggörs en digital design av byggnader världen över. Nettoomsättningen under 2020 uppgick till 137 miljoner och bolaget är noterat på First North.

Bevakare och skribent: Victor Johansson

Författare Bolagsbevakningen

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.