Du är här

2018-08-21

Dignitana AB: Dignitana AB publicerar delårsrapport för Q2 2018

Resultat och finansiell ställning

Väsentliga händelser under perioden

· Försäljningen under perioden uppgick till 9 022 tkr (1 041 USD),
en ökning med 54 procent jämfört med samma period 2017 och en ökning
med 51 procent jämfört med första kvartalet 2018.

· EBITDA uppgick till -2 701 tkr, -312 KUSD, en förbättring med 69
procent jämfört med samma period 2017.

· Dignitana ingick sitt första leasingavtal utanför USA - avtalet
rör DigniCap-enheter till 3 kliniker i Spanien.

· 9 DigniCap-enheter såldes till vårdinrättningar i länder utanför
USA.

· Avtal har ingåtts för 10 DigniCap-enheter på 6 kliniker i USA.
· Behandlingsintäkterna från klinikerna i USA har ökat med 21
procent, jämfört med det första kvartalet 2018.

· Dignitana tar över ansvaret från Sysmex för alla installerade
DigniCap-enheter i Europa. Enheterna finns på totalt 70 kliniker i 11
länder.

· Flytten av verksamheten från Lund i Sverige till Dallas i USA var
genomförd i april, två månader tidigare än planerat. Dignitana AB:s
huvudkontor fortsätter att ha sitt säte i Lund.

· I juni avslog American Medical Association (USA:s läkarförbund)
företagets ansökan att få en unik CPT-kod (Current Procedural
Terminology) för skalpkylningsenheter. Koden skulle inneburit en
förenkling för patienten att få ersättning från försäkringsbolagen.
Avsaknaden av en unik CPT-kod har inte haft någon inverkan på
Dignitanas försäljning.

· Årets bolagsstämma hölls den 24 april 2018 i Lund. Bolagsstämman
beslöt i enlighet med styrelsens förslag på samtliga punkter.

· Thomas Kelly, William Cronin, Ingrid Atteryd Heiman och Mikael
Wahlgren omvaldes som styrelseledamöter vid bolagsstämman den 24
april 2018 med Thomas Kelly som styrelseordförande

Väsentliga händelser efter perioden

· I juli registrerade Dignitana AB ett helägt nytt italienskt
dotterbolag, Dignitana S.r.l (Società a responsabilità limitata). Det
nya bolaget ska göra det enklare att ingå avtal med offentliga
vårdinrättningar i Italien.

· Efter Dignitana S.r.l-registreringen i Italien kan Dignitana
slutföra försäljningen av 3 DigniCap-enheter i landet.

· Ytterligare 2 DigniCap-enheter har sålts till kliniker i länder
utanför USA sedan den 1 juli 2018.

Finansiella resultat i korthet

Nyckeltal

DIGNITANA GROUP Q2 2018 Q2 2017 Q1-Q2 2018 Q1-Q2 2017 Helår 2017
Nettoomsättning, 8 976 5 758 14 873 11 886 22 941
tkr
Totala intäkter, 9 022 5 852 15 010 12 029 23 133
tkr
Resultat efter -5 374 -10 813 -14 325 -18 922 -42 355
finansiella poster,
tkr
Kassa och bank, tkr 10 368 10 121 10 368 10 121 1 018
Resultat per aktie
före
och efter -0,13 -0,53 -0,33 -0,93 -2,10
utspädning, kr
DIGNITANA AB Q2 2018 Q2 2017 Q1-Q2 2018 Q1-Q2 2017 Helår 2017
Nettoomsättning, 7 283 4 636 11 727 9 948 18 300
tkr
Totala intäkter, 7 328 4 729 11 863 10 091 18 490
tkr
Resultat efter -4 931 -10 914 -13 958 -19 100 -42 277
finansiella poster,
tkr
Kassa och bank, tkr 9 518 9 157 9 518 9 157 606

Denna information är sådan information som Dignitana AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads-missbruksförordning.
Informationen lämnades på engelska för offentliggörande den 21
augusti 2018 kl. 10.34 CET.

Den fullständiga rapporten som kan laddas ned via
http://dignitana.se/rapporter/

För mer information kontakta:

William Cronin, CEO, Dignitana AB bill.cronin@dignitana.com +1 469
917 5555

Mikael Wahlgren, Vice VD, Dignitana AB mikael.wahlgren@dignitana.com +46 709 33 72 20

Om Dignitana AB

Dignitana AB är världsledande inom kliniskt avancerad
hårbottenkylteknik. Företaget tillverkar DigniCap® Cooling System, en
patenterad medicinsk kylanordning som ger cancerpatienter möjligheten
att minimera håravfall under kemoterapi. FDA godkänd sedan 2015,
erbjuder DigniCap kontinuerlig kylning med hög effektivitet, säkerhet
och acceptabel patientkomfort. Dignitana AB är noterat på Nasdaq
First North Stockholm i Sverige med huvudkontor i Lund och
verksamheter i Dallas, Texas i USA. Företagets dotterbolag är
Dignitana, Inc. i USA och Dignitana Srl i Italien. Erik Penser Bank
är certifierad rådgivare. Läs mer på www.dignitana.se and
www.dignicap.com.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/dignitana-ab/r/dignitana-ab-publicerar-delarsr...
http://mb.cision.com/Main/2116/2596969/895109.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.