Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-11-24

Dignitana AB: Dignitana AB publicerar delårsrapport för Q3 - 2016

Delårsrapporten i sammandrag:

+------------------------+----------+-----+------+--------------+----------+
|Nyckeltal | | | | | |
+------------------------+----------+-----+------+--------------+----------+
| | | | | | |
+------------------------+----------+-----+------+--------------+----------+
|Koncernen |Q3 |Q3 |Q1 - |Q1 - Q3 2015|Helår 2015|
| |2016 |2015 |Q3 | | |
| | | |2016 | | |
+------------------------+----------+-----+------+--------------+----------+
| | | | | | |
+------------------------+----------+-----+------+--------------+----------+
|Nettoomsättning, tkr |2 807 |529 |4 900 |4 472 |4 749 |
+------------------------+----------+-----+------+--------------+----------+
|Totala Intäkter, tkr |2 843 |601 |5 001 |5 070 |5 801 |
+------------------------+----------+-----+------+--------------+----------+
|Resultat efter |-7 070 |-4 |-20 |-11 306 |-16 569 |
|finansiella poster, tkr | |183 |645 | | |
+------------------------+----------+-----+------+--------------+----------+
|Kassa och bank, tkr |42 342 |29 |42 342|29 734 |19 042 |
| | |734 | | | |
+------------------------+----------+-----+------+--------------+----------+
|Resultat per aktie före |-0,35 |-0,25|-1,13 |-0,76 |-1,08 |
|och efter utspädning, kr| | | | | |
+------------------------+----------+-----+------+--------------+----------+
| | | | | | |
+------------------------+----------+-----+------+--------------+----------+
| | | | | | |
+------------------------+----------+-----+------+--------------+----------+
| | | | | | |
+------------------------+----------+-----+------+--------------+----------+
|Moderbolaget |Q3 |Q3 |Q1 - |Q1 - Q3 2015|Helår 2015|
| |2016 |2015 |Q3 | | |
| | | |2016 | | |
+------------------------+----------+-----+------+--------------+----------+
| | | | | | |
+------------------------+----------+-----+------+--------------+----------+
|Nettoomsättning, tkr |2 387 |529 |4 306 |4 472 |4 749 |
+------------------------+----------+-----+------+--------------+----------+
|Totala Intäkter, tkr |2 423 |601 |4 407 |5 070 |5 801 |
+------------------------+----------+-----+------+--------------+----------+
|Resultat efter |-7 121 |-4 |-20 |-11 307 |-16 570 |
|finansiella poster, tkr | |184 |750 | | |
+------------------------+----------+-----+------+--------------+----------+
|Kassa och bank, tkr |42 145 |28 |42 145|28 896 |18 622 |
| | |896 | | | |
+------------------------+----------+-----+------+--------------+----------+

Väsentliga händelser under perioden

· Intäkterna för pay per treatment ökade kraftigt under Q3 jämfört
med Q2, både på grund av ökat användande och fler installerade
DigniCap® system på den amerikanska marknaden.

· Dignitana fortsatte bygga upp sin organisation i USA under det
tredje kvartalet. Flera nyanställningar har gjorts för att öka
resurserna inom marknadsföring, klinisk och teknisk support samt inom
operations. Dessa nyanställda, tillsammans med befintlig personal,
gör det möjligt för Dignitana, Inc. att bättre stödja såväl
befintliga som nya kunder.

· Bolagets förhandlingar med några av de ledande sjukhusgrupperna i
USA resulterade i signerade avtal och order i början av november.

· Dignitanas europeiska distributör, Sysmex Europé GmbH, lade en
order med leveranser under Q4, 2016 och Q1, 2017.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

· Bolaget meddelade i november att Memorial Sloan Kettering Cancer
Center (MSKCC) i New York, ett av de mest prestigefyllda sjukhusen
inom cancerbehandling i USA, har tecknat avtal och beställt 17
DigniCap® system. Leveranser och utbildning av personalen planeras
att börja i december och behandling av patienter påbörjas i januari
2017.

· I november meddelade bolaget att man bytt VD. Johan Ericsson är
ny VD på Dignitana AB och han tillför många års erfarenhet inom
produktutveckling. I Dignitana Inc. utsågs Bill Cronin till VD och
Jim McKinney till ny COO.

Kommentarer från Semmy Rülf, Styrelseordförande i
Dignitana AB (publ)

Omsättningen från installationer och behandlingar har ökat med nästan
200% under Q3 jämfört med Q2. Antalet månatliga leasingavgifter ökar
allt eftersom fler och fler system installeras och även pay per
treatment avgifterna stiger i takt med att sjukhusen ökar antalet
patienter som behandlas varje månad. Vi har nu tecknat avtal med 53
sjukhus i 17 delstater i USA och totalt har 76 DigniCap system
beställts. Även om det tar tid att införa en ny behandlingsmetod i
USA, följer vi våra planer och vi är mycket stolta över vad vi har
åstadkommit hittills.

Vi har fört förhandlingar med större sjukhusgrupper i USA, vilket
resulterat i ordern från det New York-baserade sjukhuset Memorial
Sloan Kettering Cancer Center (MSKCC). Detta avtal är ett av de
viktigaste vi har undertecknat så här långt. Det rykte MSKCC har inom
cancerbehandling är betydelsefullt för oss och ordern är en
bekräftelse på att DigniCap hör hemma på de mest prestigefyllda
cancerklinikerna i världen.

Johan Ericsson har nyligen utsetts till ny VD för Dignitana AB. Johan
har 25 års erfarenhet av globalt ingenjörsarbete inom
produktutveckling, vilket kommer att underlätta för oss att reagera
snabbare på våra partners unika behov och krav. Johan har lång och
gedigen erfarenhet av att kontrollera och övervaka hela utvecklings-
och leveranskedjan för komplexa tekniska produkter och kommer att
hjälpa oss att vidareutveckla nuvarande och nya produkter på ett
effektivare sätt.

För att möta de ökade kraven från den amerikanska marknaden har vi
byggt upp organisationen i USA ytterligare genom att anställa
medarbetare med erfarenhet från sjukvårdsbranschen. Vi har kunnat
rekrytera mycket duktiga människor och jag är stolt över att vi nu
har två bra team (i Lund och Dallas) som kommer att kunna hantera den
ökande verksamheten på ett effektivt och smidigt sätt.

Ett område där vi har stärkt våra resurser är inom marknadsföring och
reklam. Vi är nu aktiva på sociala medier med dagliga inlägg på
Facebook och Twitter som når 500 till 1800 personer varje dag. Vår
strategi att vara med lokalt i press och TV samtidigt som vi
installerar ett system fungerar bra och medias intresse är fortsatt
starkt när det gäller patienternas egna berättelser om hur DigniCap
har hjälpt dem. På regional och nationell nivå har mer än 16
berättelser om DigniCap visats i tv och digitala medier under de
senaste tre månaderna. Vi har också ökat vår synlighet för
patienterna genom att stödja olika välgörenhetsevenemang till förmån
för bröstcancerforskning. Vissa av dessa evenemang har varit direkt
fokuserade på att samla in pengar till behandlingar med DigniCap,
såsom Men for the Cure där Payton Manning, tidigare quarterback i
Denver Bronco, var värd.

Finansiella kommentarer

· Omsättningen under Q3 mer än fördubblades jämfört med Q1-Q2
beroende på att de system som placerades ut under första halvan av
året genererar löpande intäkter i form av månadshyra och ett ökande
antal pay per treatment avgifter.

· Från och med Q3, 2015 innehåller rapporterna från Dignitana AB en
koncernredovisning, som förutom moderbolaget även inkluderar
dotterbolaget Dignitana Inc. i USA. Löpande kostnader för den
amerikanska verksamheten tas i Dignitana Inc. Övergripande kostnader,
såsom regulatoriska frågor, kvalitet, FDA och produktutveckling tas
fortsatt i moderbolaget.

· Dignitana Inc. fakturerar varje månad sjukhusen en fast
hyresavgift för DigniCap och en rörlig avgift baserad på antal
genomförda behandlingar. Då Dignitana AB fortfarande äger systemen
kommer en del av denna intäkt att föras över till moderbolaget.

· Mellan Dignitana AB och Dignitana Inc. har ett transferprisavtal
upprättats för att reglera hur resultatet skall fördelas mellan
bolagen. Övriga externa kostnader i Dignitana AB innehåller bland
annat kostnader relaterat till transferprisavtalet mellan bolagen.

· Anläggningstillgångarna fortsätter att öka då de DigniCap system
som hyrs ut till kunder i USA aktiveras som tillgångar och skrivs av
på fem år.

Den fullständiga rapporten finns som bilaga, samt på www.dignitana.se

För ytterligare information:

Semmy Rülf

Styrelseordförande, Dignitana AB (publ)

Telefon: +46 (0)709 312730

E-post: semmy.rulf@dignitana.se

Om Dignitana AB (publ)
Dignitanas, med säte i Lund, affärsidé är att utveckla, tillverka och
marknadsföra den medicintekniska produkten DigniCap®. Dignitana
bedriver en kontinuerlig forskning och utveckling av nya
användningsområden för DigniCap®. Dignitanas aktier handlas på NASDAQ
OMX First North med Erik Penser Bank som Certified Adviser. För mer
information gå in på: www.dignitana.se

Om skalpkylningssystemet DigniCap®
Dignitanas huvudprodukt - skalpkylningssystemet DigniCap® - är ett
patenterat system med syfte att eliminera eller kraftigt reducera
håravfall för patienter som genomgår cytostatikabehandling. DigniCap®
erbjuder skalpkylning med jämn kyla, hög effektivitet, säkerhet och
acceptabel komfort.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/dignitana-ab/r/dignitana-ab-publicerar-delarsr...
http://mb.cision.com/Main/2116/2129879/594651.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.