Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-04

Dignitana AB: Dignitana ger ut teckningsoptioner

Styrelsen i Dignitana AB (publ) har fattat beslut om tilldelning av
teckningsoptioner till de anställda i moderbolaget som tecknat
optioner i en riktad nyemission i enlighet med det beslut som
fattades av årsstämman den 22 mars 2016.

Teckningstiden löpte ut den 29 april 2016 och totalt tecknades och
tilldelades 165 000 teckningsoptioner av de högst 171 165
teckningsoptioner som omfattades av emissionsbeslutet. Priset per
teckningsoption motsvarar teckningsoptionens marknadsvärde beräknat
med tillämpning av sedvanlig värderingsmodell (den s.k. Black &
Scholes-formeln) utifrån marknadskurs och övriga rådande
marknadsförhållanden och har fastställts till 2,17 kr per
teckningsoption.

Varje teckningsoption berättigar under perioden från och med den 1
juni 2019 till och med den 30 juni 2019 till teckning av en (1) ny
aktie i bolaget till en kurs av 29,00 kr per aktie. Vid fullt
utnyttjande av teckningsoptionerna kommer aktiekapitalet öka med 165
000 kronor, motsvarande en ökning av antalet utestående aktier och
röster i bolaget med mindre än 1 procent.

Då det har visat sig svårt för de anställda i bolagets amerikanska
dotterbolag att hitta en bank som tar emot de svenska
teckningsoptionerna har dessa avstått från att teckna optioner i
emissionen.

För mer info:

Jan Richardsson
VD, Dignitana AB (publ)

Telefon: 046-16 30 92
E-post: jan.richardsson@dignitana.se

Om Dignitana AB (publ)
Dignitanas, med säte i Lund, affärsidé är att utveckla, tillverka och
marknadsföra den medicintekniska produkten DigniCap®. Dignitana
bedriver en kontinuerlig forskning och utveckling av nya
användningsområden för DigniCap®. Dignitanas aktier handlas på NASDAQ
OMX First North med Erik Penser Bank som Certified Adviser. För mer
information gå in på: www.dignitana.se

Om skalpkylningssystemet DigniCap®
Dignitanas huvudprodukt - skalpkylningssystemet DigniCap® - är ett
patenterat system med syfte att eliminera eller kraftigt reducera
håravfall för patienter som genomgår cytostatikabehandling. DigniCap®
erbjuder skalpkylning med jämn kyla, hög effektivitet, säkerhet och
acceptabel komfort.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/dignitana-ab/r/dignitana-ger-ut-teckningsoptio...
http://mb.cision.com/Main/2116/2002426/511144.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.