Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-12-21

Dignitana AB: Dignitana offentliggör utfallet för företrädesemissionen och de riktade emissionerna

Teckningsperioden för Dignitana ABs ("Dignitana" eller "Bolaget") nyemission med företrädesrätt för Bolagets aktieägare löpte ut den 18 december 2018. Företrädesemissionen omfattades av teckningsförbindelser och garantiåtaganden upp till 100 procent av det totala emissionsbeloppet, som högst kunde uppgå till ca 24,3 MSEK. Utfallet visar att 5 383 686 aktier, motsvarande cirka 93 procent av Företrädesemissionen, tecknades med stöd av teckningsrätter och att 408 917 aktier, motsvarande cirka 7 procent av Företrädesemissionen, tecknades utan stöd av teckningsrätter. Totalt tecknades 1 517 201 aktier utan företrädesrätt innebärande att företrädesemissionen tecknades till ca 119 procent. Genom företrädesemissionen tillförs Bolaget ca 24,3 MSEK före emissionskostnader. Emissionsgarantin har inte tagits i anspråk.

Tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter har
genomförts i enlighet med de principer som angivits i Memorandumet
som upprättats med anledning av Företrädesemissionen och som
offentliggjordes den 3 december 2018. Besked om tilldelning av aktier
som tecknats utan stöd av teckningsrätter kommer inom kort att
skickas till dem som tilldelats aktier.

I samband med företrädesemissionen har Bolaget även genomfört tre
riktade emissioner som tecknats fullt ut. Två riktade
kontantemissioner om ca 8,1 MSEK omfattande totalt 1 920 500 aktier
samt en kvittningsemission om ca 1,4 MSEK omfattande totalt 337 828
aktier. Kvittningsemissionen avser garantiersättning för
emissionsgarantin i företrädesemissionen.

Genom Företrädesemissionen och de riktade emissionerna kommer
Dignitanas aktiekapital att öka med 8 050 931 SEK till 48 599 155
SEK. Antalet aktier kommer att öka med 8 050 931 till 48 599 155
aktier. När Företrädesemissionen och de riktade emissionerna är
registrerade kommer BTA att bokas om till aktier. De nya aktierna
beräknas tas upp till handel på Nasdaq First North i mitten av
januari 2019.

Redeye AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Delphi är legal
rådgivare i företrädesemissionen, de riktade emissionerna och den
riktade kvittningsemissionen. AktieInvest är emissionsinstitut.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Dignitana AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 21 december 2018 kl 08:30 CET.

För mer information, vänligen kontakta:

William Cronin, VD, Dignitana AB bill.cronin@dignitana.com +1 469 917
5555

Mikael Wahlgren, Vice VD, Dignitana AB mikael.wahlgren@dignitana.com +46 709 33 72 20

Dignitana AB är världsledande inom kliniskt avancerad
hårbottenkylteknik. Företaget tillverkar DigniCap® Cooling System, en
patenterad medicinsk kylanordning som ger cancerpatienter möjligheten
att minimera håravfall under kemoterapi. FDA godkänd sedan 2015,
erbjuder DigniCap kontinuerlig kylning med hög effektivitet, säkerhet
och acceptabel patientkomfort. Dignitana AB är noterat på Nasdaq
First North Stockholm i Sverige med huvudkontor i Lund och
verksamheter i Dallas, Texas i USA. Företagets dotterbolag är
Dignitana, Inc. i USA och Dignitana Srl i Italien. Erik Penser Bank
är certifierad rådgivare. Läs mer på www.dignitana.se and
www.dignicap.com.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/dignitana-ab/r/dignitana-offentliggor-utfallet...
https://mb.cision.com/Main/2116/2705688/967184.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.