Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-19

Dignitana AB: Dignitana publicerar kvartalsrapport för Q3 2019

Global expansion på gång - Det tredje kvartalet markerar en viktig
vändpunkt

för Bolagets utveckling
Väsentliga finansiella händelser

· Nettointäkterna för koncernen uppgick till 10 374 KSEK, eller 1
068 USD, vilket är en ökning med 1 procent jämfört med samma period
2018.

· Nettointäkterna för koncernen för perioden januari-september
uppgick till 32 484 KSEK, eller 3 446 KUSD, vilket är en ökning med
28 procent jämfört med samma period 2018.

Väsentliga affärshändelser

· Efter FDA-godkännandet undertecknades det första avtalet gällande
DigniCap Delta i USA med det stora sjukvårdsföretaget Atrium Health.

· University of California, San Francisco (UCSF) stod för den första
installationen i USA av DigniCap Delta.

· Dignitana säkrade finansiering om 42 MSEK i en riktad nyemission
för att kunna öka takten i tillväxtplanerna och för en global
lansering av den nya DigniCap Delta.

· Therapeutic Goods Administration godkände DigniCap Delta för
försäljning i Australien.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

· Dignitana tecknade avtal med en ny distributör, AMI Medical
Technologies i Israel, och tecknade även avtal för försäljningen av
de första DigniCap Delta-enheterna i landet.

· Dignitana sålde de första DigniCap Delta-enheterna i Australien
genom sin långvariga distributionspartner Aurora BioScience.

· Ett masteravtal tecknades med ett stor amerikansk vårdgivare och
med placering av DigniCap Delta i upp till 11 platser i
Midwest-regionen.

· Inledningen av fjärde kvartalet visar på en stark efterfrågan.
Dignitana Group Kv3 Kv3 Kv1-Kv3 Kv1 Helår 2018
2019 2018 2019 -Kv33
2018
Nettoresultat, KSEK 9 945 10166 31 127 25 039 33 742
Totalresultat, KSEK 10 374 10 293 32 484 25 303 34 075
Resultate efter (10 (6 (22 (20 (25 846)
finansiella poster, KSEK 146) 349) 890) 651)
Kassa och bank, KSEK 40 518 4 562 40 518 4 562 22 161
Resultat per aktie före (0,21) (0,16) (0,48) (0,51) -0,66
och efter utspädning,
SEK

Dignitana AB Kv3 Kv3 Kv1-Kv3 Kv1 Helår 2018
2019 2018 2019 -Kv33
2018
Nettoresultat, KSEK 6 166 6 810 20 741 18 537 24 849
Totalresultat, KSEK 6 596 6 937 22 098 18 800 25 392
Resultate efter (6 104) (5 (14 (19 (25 796)
finansiella poster, KSEK 975) 252) 933)
Kassa och bank, KSEK 39 172 3 645 39 172 3 645 19 519

Rapporten bifogas och finns även tillgänglig på
https://dignitana.com/investor-relations/financial-reports/

Denna information är sådan information som Dignitana AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg,
för offentliggörande den 19 november 2019 kl. 08:30 CET.

För mer information kontakta

Investor Relations +1 469 518 5031 investorrelations@dignitana.com

Om Dignitana AB (publ)

Dignitana AB är världsledande inom kliniskt överlägsen
skalpkylningsteknologi. Företaget tillverkar DigniCap® Scalp Cooling
System, ett patenterat medicinskt skalpkylningssystem som ger
cancerpatienter möjlighet att minimera håravfall under
cytostatikabehandling. DigniCap har haft FDA-godkännande sedan 2015
för att ge kontinuerlig skalpkylning med hög effektivitet, säkerhet
och patientkomfort. Internationellt uppmärksammad som en
livskvalitetshöjande behandling för cancerpatienter, uppfanns
DigniCap Scalp Cooling System 1999 av en svensk onkologisjuksköterska
och har funnits i Europa sedan 2001. Dignitana AB är noterat på
Nasdaq First North Stockholm i Sverige med huvudkontor i Lund,
Sverige och verksamhet i Dallas, Texas i USA. Företagets dotterbolag
är Dignitana, Inc. i USA och Dignitana S.r.l. i Italien. För mer
information: www.dignitana.se och www.dignicap.com.

Erik Penser Bank AB är Certified Adviser, +46 (0) 8 463 83 00
certifiedadviser@penser.se (certifiedadviser@penser.se%C2%A0)
www.penser.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/dignitana-ab/r/dignitana-publicerar-kvartalsr...
https://mb.cision.com/Main/2116/2967339/1146612.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.