Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-11-14

Dimesilia: Dimesilia Holdings Ltd innehar genom förvärvade aktier och bindande utfästelser 55,34% av kapitalet och rösterna i RusForest AB

DIMESILIA HOLDINGS LTD INNEHAR GENOM FÖRVÄRVADE AKTIER OCH BINDANDE UTFÄSTELSER 55,34% AV KAPITALET OCH RÖSTERNA I RUSFOREST AB

Dimesilia Holdings Ltd. ("Dimesilia"), som den 24 oktober 2016 offentliggjorde ett uppköpserbjudande till aktieägarna i RusForest AB ("RusForest") om kontant 2,12 kronor per aktie för varje utestående aktie i RusForest som Dimesilia inte redan ägde vid offentliggörandet av erbjudandet ("Erbjudandet"), har fram till och med den 11 november 2016 förvärvat ytterligare 15 448 927 aktier i RusForest. Villkoren för dessa förvärv har inte varit förmånligare för respektive överlåtare än villkoren i Erbjudandet.

Vid offentliggörandet av Erbjudandet ägde Dimesilia 20 397 152 aktier, motsvarande cirka 15,6 procent av det totala antalet aktier och röster i RusForest. Utöver detta har Dimesilia erhållit bindande utfästelser om accept av Erbjudandet indirekt och direkt från aktieägaren Alexander Rudik, tillika styrelseordförande i RusForest, vars totala ägande uppgår till 36 459 589 aktier, motsvarande cirka 27,9 procent av aktierna och rösterna i RusForest.

Efter ovan nämnda förvärv av 15 448 927 aktier fram till den 11 november uppgår Dimesilias ägande, tillsammans med bindande utfästelser, till 72 305 668 aktier, motsvarande 55,34 procent av det totala antalet aktier och röster i RusForest.

Rådgivare
Mangold Fondkommission AB agerar finansiell rådgivare till Dimesilia samt emissionsinstitut i samband med Erbjudandet och Northlaw AB agerar juridisk rådgivare till Dimesilia i samband med Erbjudandet.

Stockholm den 14 november 2016

Ytterligare information
Ytterligare information om Erbjudandet finns tillgänglig på www.dimesilia.com http://www.dimesilia.com .

Informationen lämnades för offentliggörande den 14 november 2016, klockan 08:45 CET.

Samtliga förfrågningar om Erbjudandet riktas till: Ekaterina Tsyganova, Investor Relations, tfn: +35 7 253 833 05, e-post: info@dimesilia.com mailto:info@dimesilia.com .

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Dimesilia Pressrelease 2016-11-14 Svenska.pdf - http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=18989

Erbjudandet som hänvisas till i detta pressmeddelande lämnas inte, och får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, framförallt Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA eller i något annat land där lämnande av Erbjudandet, distribution av detta pressmeddelande eller godkännande av accept av Erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regleringar eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandlingar upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk lag. Aktieägare hänvisas till de erbjudanderestriktioner som framgår av avsnittet "Viktig information" i den erbjudandehandling som har publicerats på Dimesilias webbplats, www.dimesilia.com http://www.dimesilia.com .

Dimesilia Holdings Ltd. i korthet
Dimesilia är ett holdingbolag registrerat på Cypern med cypriotiskt org.nr HE 330563. Dimesilia grundades 2014 och är ett företag för särskilt ändamål som kommer användas för att lämna Erbjudandet till aktieägarna i RusForest. Budgivaren ägs av Andrey Tarasov och Ilya Korbashov vilka båda är ryska medborgare.

Författare BEQ

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.