Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-08-19

Din investeringshorisont styr hur du bör agera angående budet på Cary Group

wysiwyg_image

Efter att Cary Group varit mindre än ett år på börsen har Nordic Capital, som var den som tog bolaget till börsen, tillsammans med CVC lagt ett bud om 65 kronor per aktie.

Att budet, trots att det är 5 kronor lägre än Cary Groups introduktionskurs om 70 kr, innebär en premie om ca 60% säger något om hur tufft Cary Groups första, och eventuellt enda, börsår varit.

Sedan introduktionen har dock mycket hänt och marknadsförhållandena förändrats avsevärt för såväl Cary Group som marknaden i stort. Aktiespararna ser dock potential i bolaget för den med lite större riskaptit och gott tålamod. För den mer riskaverta eller den med en kortare investeringshorisont vore dock det säkraste att acceptera budet. Aktiespararna delar därmed den bild som Cary Groups oberoende budkommitté målar upp att huruvida budet ska accepteras eller ej styrs av den enskilde aktieägarens förutsättningar och ägarhorisont.

Aktiespararnas rekommendation blir därför att för den mer riskaverta och kortsiktiga aktieägaren acceptera budet medan den med längre horisont och större riskaptit kan ta chansen att sitta kvar.

Aktiespararna ber aktieägarna notera:

  • Att budtiden går ut redan på måndag (22 augusti) vilket gör att många måste lämna svar redan fredag (19 augusti)
  • Att Handelsbanken Capital Markets som, på den oberoende budkommitténs uppdrag, gjort en fairness opinion anser budet finansiellt skäligt.
  • Att storägaren AMF anser budet för lågt.

 

Stockholm den 19 augusti 2022

Joacim Olsson, VD

Vid frågor kontakta Sverre Linton; 076-826 15 15

Författare Bolagsbevakningen