Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-12

DistIT: Omorganisationen av DistIT slutförs

Den tidigare aviserade strategiska översynen av DistIT-bolagens
affärsstruktur och organisation har nu slutförts och sammanslagningen
av Aurora och Deltaco är genomförd.

En förenklad managementstruktur bestående av 7 personer har idag
presenterats. Det nya management teamet under VD Robert Rosenzweig
och CFO Erik Bech-Jansen består av Mikael Johansson (IT), Martin
Gutberg (Operations), Ali Motazedi (Sales), Johan Lønk Ramskov
(A-brands) samt Claes Eriksson ansvarig för Own Brands. Den nya
organisationen ger möjligheter till snabbare beslutsfattande och en
effektivare intern administration.

I samband med detta så berörs ytterligare 6 personer av denna
omorganisation vilket kommer föranleda omstruktureringskostnader i
tredje kvartalet om cirka 7,5 Mkr i tillägg till de tidigare
aviserade 16,5 Mkr.

Med denna omorganisation har DistIT-koncernen nu förutsättningar för
att fokusera helt på försäljning med en marknadsanpassad
organisation, ett kostnadseffektivt erbjudande till leverantörer och
kunder samt skapa förutsättningar för att snabbare komma till
marknaden med både andras varumärken och egna märkesvaror.

Den nya organisationen gäller fr o m idag, den 12 augusti 2019.

För ytterligare information, kontakta:

Robert Rosenzweig, CEO DistIT AB

Email: Robert.Rosenzweig@distit.se

eller

Erik Bech-Jansen, CFO DistIT AB

Email: Erik.Bech-Jansen@distit.se (Ove.Ewaldsson@distit.se)

Kontaktuppgifter till DistITs Certified Adviser

Erik Penser Bank AB

Tel: 08-463 83 00
Email: Certifiedadviser@penser.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som DistIT AB (publ)
ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning

(596/2014/EU). Informationen lämnades enligt ovanstående
kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 12 augusti 2019
kl. 14:00 CET.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/distit/r/omorganisationen-av-distit-slutfors,...
https://mb.cision.com/Main/505/2879537/1088942.pdf

Författare Cision News