Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2023-05-25

Diversifiering och lönsamhet i fokus hos Fingerprint

Den forna börsstjärnan men numera rätt hårt pressade småspararfavoriten höll årsstämma i Stockholm den 24 maj. Tidigare har årsstämman normalt hållits i Göteborg.

Bolagets tf. Vd Ted Hansson berättade om bolagets turbulenta 2022, som till stor del förklarades med covid-restriktioner i Kina, och om bolagets fyra verksamhetsområden. En viktig fråga för framtiden är att bolaget nu börjar få grepp utanför Kina och Asien. Diversifiering och lönsamhet är fokusområdena framåt.

Att bolaget gjort många aktieägare besvikna märktes i salen då vissa aktieägare var tydligt kritiska mot bolaget. Aktiespararna ställde två frågor.

Den första gällde hur bolagets kapitalbehov såg ut den närmaste tiden, bland annat med tanke på att styrelsen önskade mandat att fatta beslut om nyemission utan företrädesrätt för aktieägarna med 20% utspädning. Till svar fick Aktiespararna att bolaget är välkapitaliserat i nuläget men att det inte är någon hemlighet att man har en obligation som behöver lösas eller förnyas i närtid. Därtill kunde det komma upp behov av ytterligare finansiering, bla. vid förvärv. Aktiespararna röstade dock i slutändan nej till bemyndigandet. Det fanns dock ett b-alternativ om 10% i förslaget ifall a-alternativet skulle falla, detta hade vi röstat ja till om det blivit aktuellt. Dock gick a-alternativet igenom och frågan aktualiserades aldrig.

Den andra frågan rörde bolagets, med kort varsel, inställda extrastämma tidigare i våras där tanken var att klubba ett incitamentsprogram. Anledningen till att stämman ställdes in var att styrelsen misstänkte att man inte skulle få stöd för programmet. Aktiespararna undrade därför hur arbetet med ett nytt program fortgick och poängterade att det hade varit önskvärt att det hade klubbats vid en årsstämma istället för en extrastämma. Till svar fick vi att arbetet pågick och att det skulle kommuniceras när förslaget var färdigt. Huruvida beslutet sedan blir på en extrastämma i höst eller vid nästa årsstämma gavs inget svar på. Känslan undertecknad fick var dock att vi kan vänta oss en extrastämma i höst…

Sedan avverkades stämmans beslutspunkter i snabb takt, bland annat fick bolaget två nya styrelseledamöter i Mario Shiliashki och Adam Philpott. Efter en knapp timme släpptes sedan deltagarna ut i Majsolen.

 

Bevakare och skribent: Sverre Linton

Författare Bolagsbevakningen