Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-15

Dividend Sweden: Bokslutskommuniké 2018 (omsändning)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2018 (OMSÄNDNING)

(Omsändning: sändes första gången den 15 februari 2019, klockan 08:30)

1 januari - 31 december 2018
• Nettoomsättningen ökade till 113,3 (59,3) MSEK
• Resultat efter finansnetto uppgick till -10,8 (-6,7) MSEK
• Resultatet efter skatt uppgick för perioden uppgick till -10,8 (-3,3) MSEK
• Resultat per aktie uppgick till -0,39 (-0,03) SEK
• Styrelsen föreslår att ingen utdelning för räkenskapsåret lämnas

1 oktober - 31 december 2018
• Nettoomsättningen minskade till 3,8 (12) MSEK
• Resultat efter finansnetto uppgick till -4,8 (-4,1) MSEK
• Resultatet efter skatt uppgick för perioden uppgick till -4,8 (-4,1) MSEK
• Resultat per aktie uppgick till -0,17 (-0,04) SEK

Väsentliga händelser under rapportperioden
• Avtal om ägarspridning med Realtid Media, Transiro, Targeteveryone och Evendo.
• Genomförandet av två riktade emissioner i samband med förvärv av aktier uppgående till totalt 57,5 MSEK.
• Utdelning av aktier i Vilhelmina Mineral, Hubory och Transfer Jobb.
• Sammanläggning av aktier 10:1.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång
• Avtal om ägarspridning av aktier i Wifog, Brandbee och Nexar.
• Extra bolagsstämma den 30 januari 2019 beslutade om utdelning av aktier i 7 olika bolag, uppgående till ett totalt värde om ca 18 MSEK, motsvarande ca 0,65 kr/aktie.

VD-kommentar

Dividend Swedens har under 2018 upplevt ett mycket blandat år. Vi har flyttat fram positionerna genom förvärv av portföljer och aktier, där vi till största del betalt med nyemitterade aktier. Vårt egna kapital har ökat från 45 till 113 miljoner. Samtidigt har vi under en längre tid jobbat för att genomföra ägarspridningar av redan noterade bolag, vilket vi under hösten kom i mål med i ett antal fall, medan några avtal tecknades i januari 2019. Den extra bolagsstämman den 30 januari 2019 beslutade om utdelningar av bolag till ett värde uppgående till cirka 18 miljoner kr.

Den andra sidan av 2018 har varit att ett antal av våra portföljbolag har utvecklats mycket svagt kursmässigt, samtidigt som behovet av kapital i dessa bolag fortsatt varit högt. Den turn around vi sett komma har dröjt, vilket har slagit hårt mot vårt resultat under 2018.

Vi kan se att möjligheterna för fortsatt expansion finns, både vad gäller att köpa aktieportföljer, bolag eller enskilda aktier, helt eller delvis genom betalning med nyemitterade aktier. Vid en första tanke kan man tro att detta innebär en utspädning som drabbar de befintliga aktieägarna. Även om det tillkommer fler aktier, tillkommer även ett värde som bidrar till att behålla eller öka Dividends substansvärde per aktie, som vid årsskiftet uppgick till cirka 3,20 kr per aktie.

Under 2018 har vi engagerat oss mycket i att aktivt försöka påverka de bolag vi investerat i att utvecklas åt rätt håll, i termer av värdeskapande för aktieägarna. I detta ligger naturligtvis att bolagen och dess ledning behöver se vilka nödvändiga åtgärder som krävs för att vägen framåt ska vara positiv såväl för bolaget som dess aktieägare.

Dividend har sedan noteringen i mars 2016 delat ut ca 45 miljoner till sina aktieägare, i aktier och kontant, inkluderat de i januari beslutade utdelningarna. Samtidigt som utdelningarna är en viktig del av vår verksamhet jobbar vi vidare med att utveckla vår aktieportfölj, där vi kan se betydande potential i många bolag.

Vår uppfattning är att våra utdelningar bidrar till de utdelade bolagens värde, samtidigt som våra aktieägare får ta del av ägande i nya, spännande bolag.

Bo Lindén
VD

Kommande händelser
Årsstämma 20 mars
Delårsrapport jan - mars 2019 26 april
Delårsrapport april - juni 2019 23 augusti
Delårsrapport juli - september 2019 25 oktober
Bokslutskommuniké 2019 14 februari 2019

Rapporten i sin helhet bifogas.

Stockholm den 15 februari 2019

Sverker Littorin
Styrelseordförande

Bo Lindén
Verkställande Direktör

Tobias Berglund
Styrelseledamot

Patric Perenius
Styrelseledamot

Vid frågor kontakta Bo Lindén, VD, 0738-32 00 22.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Dividend Sweden Bokslutskommunike 2018.pdf-http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=25157

Författare beQuoted

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.