Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-10-26

Dividend Sweden: Delårsrapport januari - september 2017

DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2017

1 januari - 30 september 2017
Nettoomsättningen ökade till 47,3 (31,6) MSEK
Rörelseresultatet uppgick till -4,1 (6,0) MSEK
Resultat efter finansnetto uppgick till -2,7 (2,5) MSEK
Resultatet efter skatt uppgick för perioden till 0,5 (3,8) MSEK
Resultat per aktie uppgick till 0,005 (0,066) SEK

1 juli - 30 september 2017
Nettoomsättningen ökade till 18,0 (15,0) MSEK
Rörelseresultatet uppgick till -0,8 (3,3) MSEK
Resultat efter finansnetto uppgick till -0,6 (3,8) MSEK
Resultatet efter skatt uppgick för perioden till -0,6 (2,2) MSEK
Resultat per aktie uppgick till -0,005 (0,038) SEK

Väsentliga händelser under rapportperioden
Utdelning om 0,05 kr/per aktie kontant, motsvarande 4,1 MSEK
Övertecknad företrädesemission tillförde bolaget ca 22 MSEK
Extra bolagsstämma beslutade 25 april om vinstutdelning av Sensec Holding AB till ett värde av ca 3 MSEK. Sensec listades på NGM Nordic MTF i juni 2017.
Under senare delen av tredje kvartalet har den svaga kursutvecklingen bland microbolag brutits och vi ser ett klart ökat intresse för sektorn.

VD-kommentar

Det negativa marknadsklimatet för microcapbolag har efter ett svagt första halvår brutits i september och vi ser nu klart större intresse och bättre likviditet i de flesta bolag inom vårt segment. De investeringar som så långt utvecklats mindre väl arbetar vi intensivt med för att få dessa att vända och visa god avkastning. Vi börjar se resultatet av detta arbete i ett antal bolag. Till det arbetar vi vidare med att lista och ägarsprida fler av våra investeringar.

Det har varit generellt god efterfrågan vid IPO-emissioner, vilket resulterat i kraftigt övertecknade emissioner, vilket till skillnad från i våras, även lett till positiv kursutveckling vid listningarna. Den ökade riskaptiten har även lett till klart bättre utfall i de flesta emissionsgarantierna under de senaste månaderna.

Vi fortsätter att utvärdera diverse investeringsmöjligheter i spännande bolag att sprida till våra aktieägare. Nu närmast avser vi att dela ut aktier i två spännande bolag förutsatt att den kommande extra bolagsstämman beslutar om detta.

Biotechbolaget Attana. effektiviserar forskning och utveckling av nya läkemedel genom s k biologisk interaktionskarakterisering. Bolaget utför uppdragsforskning till läkemedelsföretag för att utvecklingen av nya läkemedel ska gå fortare, vara mer effektiva och därigenom spara pengar, samt kräva färre djurförsök. Avsikten är att fortsätta expandera bolaget och ansöka om notering på NGM Nordic MTF.

Transfer Jobb är den moderna matchningstjänsten på arbetsmarknaden som låter såväl arbetsgivare som arbetstagare ha en flexibilitet i tillvaron, samtidigt som man hjälper till att dessa finner varandra och underlättar administrationen för båda. Transfers målsättning är att skapa en effektivare arbetsmarknad. Omvärlden förändras, digitaliseringen skapar nya möjligheter till snabb matchning och möten mellan individ och uppdrag/företag. Vi arbetar vidare med vår profil som utdelningsbolag, samtidigt som den tydliga vändningen och ökade intresset för mindre bolag gör att vi ser positivt på resterande del av 2017.

Bo Lindn
VD

Kommande händelser

Bokslutskommunik 2017 15 februari 2018

Rapporten i sin helhet bifogas.

Stockholm den 26 oktober 2017

Sverker Littorin
Styrelseordförande

Bo Lindn
Verkställande Direktör, Styrelseledamot

Tobias Berglund
Styrelseledamot

Patric Perenius
Styrelseledamot

Vid frågor kontakta Bo Lindn, VD, 0738-32 00 22, bl@dividendsweden.se mailto:bl@dividendsweden.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Dividend Sweden Delarsrapport Q3 2017.pdf - http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=21365

Dividend Sweden

Dividend Sweden AB (publ) är ett svenskt publikt aktiebolag, som investerar i kortfristiga finansieringslösningar till mindre listade bolag för att därigenom skapa såväl kortsiktig som långsiktig hög och stabil avkastning till sina aktieägare via utdelningar.

Författare beQuoted

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.