Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-11

Dividend Sweden: Kommuniké från årsstämma 10 maj 2016

Dividend Swedens årsstämma hölls i Stockholm den 10 maj 2016.

Beslut om fastställande av räkenskaper och vinstdisposition

Stämman fastställde resultat- och balansräkningen och beslutade, i enlighet
med styrelsens och verkställande direktörens förslag, att årets resultat
disponeras så att 39 136 SEK balanseras i ny räkning och att ingen utdelning
lämnas för räkenskapsåret 2015.

Ansvarsfrihet

Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015.

Val och arvodering av styrelse och revisor

Till styrelsen omvaldes Sverker Littorin, som styrelseordförande, som
ledamöter Tobias Berglund, Bo Lindén och Patric Perenius. Stämman fattade
beslut om att inte ha någon styrelsesuppleant. Till revisor valdes Johan
Kaijser, auktoriserad revisor, Mazars SET.

Stämman beslutade att styrelsearvoden skall utgå med 80.000 SEK till
styrelseordförande och 40.000 SEK till var och en av styrelseledamöter ej
arvoderade av bolaget på annat sätt. Revisorn arvoderas enligt löpande
räkning.

Frågor med anledning av ovanstående besvaras av:

Bo Lindén, VD

Tel: 0738 32 00 22

E-mail: bo.linden@dividendsweden.se

__________________________________________________________________________________

Dividend Sweden

Dividend Sweden AB (publ) är ett svenskt publikt aktiebolag, som investerar
och bedriver företagsrådgivning kring finansieringslösningar till mindre
listade bolag för att därigenom skapa såväl kortsiktig som långsiktig hög och
stabil avkastning till sina aktieägare via utdelningar.

Författare NGN

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.