Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-30

DNB: Godt rustet i en krevende tid

DNBs resultat for første kvartal 2020 var 4 000 millioner kroner, en reduksjon
på 3 582 millioner kroner fra første kvartal 2019. Banken har bygget historisk
høy kapital som kan fungere som en støtdemper i en usikker tid for norsk
næringsliv.

Koronavirus og oljeprisfall har gitt norsk økonomi en dobbel dose bekymringer.
Smitteverntiltak i Norge og internasjonalt påvirker både privatpersoner,
næringslivet og banker.

- Det aller viktigste for oss dette kvartalet har vært å hjelpe kunder som er
berørt av situasjonen vi er i, sier konsernsjef Kjerstin Braathen.

DNB er godt rustet for å møte krevende tider, både på kort og lang sikt. Banken
har historisk høy egenkapital som gir god kapasitet til å hjelpe kunder
fremover.

- Helt siden finanskrisen har vi bygget opp kapital for å tåle tøffere tider.
Det får vi igjen for nå. I tillegg har vi jobbet godt for å sikre bankens
finansiering. Før jul lånte vi nesten 60 milliarder kroner i
obligasjonsmarkedet, som skal komme både privatpersoner og bedrifter til gode i
form av lån. Så hvis noen skulle være i tvil: Banken er fortsatt åpen, sier
Braathen.

DNB har heller aldri hatt høyere kredittrating, med såkalt AA-rating og høyeste
kortsiktige rating fra de to største kredittvurderingsbyråene.

Setter av mer til tap

Utsiktene for norsk økonomi fører imidlertid til økte tapsavsetninger for DNB
-konsernet. Tapsavsetningene var på 5 771 millioner kroner i første kvartal,
målt mot 316 millioner kroner i første kvartal i fjor.

Mest utsatt er de oljerelaterte næringene, særlig offshoreselskaper som leverer
tjenester til oljeselskapene både i Norge og internasjonalt. Omtrent 45 prosent
av tapsavsetningene i kvartalet er relatert til olje og offshore.

- Når utsiktene for økonomien fremover blir svakere, er vi forpliktet til å
sette av penger til fremtidige tap allerede i dag. Regnskapsreglene er nylig
skjerpet på dette punktet. Derfor øker tapsavsetningene uten at vi har sett noe
ras av konkurser, sier Kjerstin Braathen.

De generelle utsiktene for norsk økonomi er også en viktig årsak til at banken
må sette av mer penger til å dekke fremtidige tap.

- Noe av jobben vår i samfunnet er at vi satser og tar risiko sammen med
bedrifter og privatpersoner. Når usikkerheten øker, så står både vi og kundene
våre i fare for å tape penger. Men vi har også en annen viktig jobb, og det er å
hjelpe flest mulig gjennom krisen. Da kan vi forhåpentligvis også føre tilbake
noen av disse avsetningene i fremtiden, sier Braathen.

Inntektene øker

DNB-konsernets inntekter viser en solid utvikling. Netto renteinntekter var på
10 395 millioner kroner i første kvartal, opp 1 106 millioner fra samme kvartal
i fjor. Også andre inntekter er høyere enn i fjor, opp 1 376 millioner kroner i
første kvartal, disse er blant annet påvirket av positive valutaeffekter i en
tid der kronen har svekket seg kraftig og negative effekter knyttet til
verdiendringer som følge av den turbulente markedssituasjonen.

På enkelte områder, som for eksempel børsnoteringer og annen kapitalrådgivning,
er inntektene redusert som følge av lavere aktivitet enn i forrige kvartal.

- Vi går inn i krisen med et solid utgangspunkt. Vi har bygget kapital og har en
robust portefølje. I tillegg har vi førsteklasses digitale løsninger som
Mobilbanken, Puls og Spare. Det gir oss et godt utgangspunkt for å hjelpe
kundene våre, og i tillegg kapre nye kunder, selv om vi ikke kan møtes fysisk,
sier Kjerstin Braathen.

Styret i DNB har, som tidligere kommunisert, utsatt beslutningen om hvorvidt det
skal betales utbytte til aksjonærene for 2019. Beslutningen vil bli tatt på en
ekstraordinær generalforsamling senere i år.

Finansielle nøkkeltall for første kvartal 2020 (sammenlignet med tall for
tilsvarende kvartal i 2019)

· Driftsresultat før nedskrivninger og skatt utgjorde 10,1 milliarder kroner
(7,6)
· Resultatet var 4,0 milliarder kroner (7,6)
· Resultat per aksje ble 2,28 kroner (4,61)
· Egenkapitalavkastningen ble 6,5 prosent (14,1)
· Kostnadsgraden var 35,3 prosent (42,0)
· Ren kjernekapitaldekning var 17,7 prosent (17,1)

Detaljer om DNBs resultater finner du på ir.dnb.no.

For ytterligere informasjon:
Rune Helland, leder for Investor Relations, tlf. 23 26 84 00 / 977 13 250
Thomas Midteide, konserndirektør Communications, tlf. 962 32 017

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

Source Url: https://newsweb.oslobors.no/message/504229

Författare OSE News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.