Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-06

DNB: RÄKNAR FORTSATT MED LÅNEVOLYMTILLVÄXT 3-4% UNDER 2020

STOCKHOLM (Direkt) Den norska banken DNB bedömer fortfarande att den årliga
lånevolymökningen blir 3-4 procent under 2020. Samma volymökning väntas under
2021 och 2022.

Det skriver banken i helårsrapporten för 2019.

Norges Banks räntehöjning från 1,25 till 1,50 procent i september kommer att
få full effekt på räntenettot från det första kvartalet 2020, upprepar DNB.

DNB lämnade vid en kapitalmarknadsdag i november 2019 mål för perioden 2020
till 2022. Banken strävar bland annat efter en avkastning på eget kapital
överstigande 12 procent.

Ett ökat räntenetto och tillväxt i provisionsintäkter väntas bidra till de
finansiella målen. För provisionsnettot är en årlig ökning om 4-5 procent
förväntad för 2020-2022.

DNB håller samtidigt fast vid sin utdelningspolicy om att dela ut mer än 50
procent av nettoresultatet samt att öka den nominella utdelningen varje år.
Därutöver ska återköp av aktier användas för att reglera eventuellt
överskottskapital.

För 2019 var vinsten per aktie 15:54 norska kronor (14:56) och 9:00 kronor per
aktie föreslås delas ut (8:25).

Banken hade en kärnprimärkapitalrelation om 18,6 procent vid årsskiftet mot
ett mål på runt 17,9 procent.

Avkastningen på eget kapital var under helåret 2019, likt under 2018, 11,7
procent. Enligt Infronts snittestimat inför helårsrapporten för 2019 väntades
en avkastning på eget kapital om 11,6 respektive 11,3 procent under 2020 samt
2021.

---------------------------------------
Malcolm Svensson Rothmaier +46 8 5191 7918

Nyhetsbyrån Direkt

Författare Direkt News