Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-07

DNB: SER LÅNEVOLYMTILLVÄXT OM 3-4% UNDER 2019 SAMT 2020

STOCKHOLM (Direkt) Den norska banken DNB bedömer att den årliga
lånevolymökningen blir 3-4 procent under 2019 samt 2020.

Det framgår av bokslutet för 2018.

Banken har tidigare förutspått sådan ökning för 2018 samt 2019. De
genomsnittliga lånevolymerna växte 3,7 procent under 2018. Banken förutspår
högre tillväxtvolymer inom segmentet små till medelstora företag medan
lånevolymerna till storföretag och internationella kunder väntas/växa
långsammare.

Effekten från Norges Banks räntehöjning i höstas som följts av höjda
utlåningsräntor från DNB kommer att ha full effekt på den norska bankens
räntenetto under 2019, heter det.

Banken behåller målet att uppnå en avkastning på eget kapital överstigande 12
procent mot slutet av 2019. Ambitionen om en K/I-relation
(kostnader/intäkter) under 40 procent vid samma tidpunkt ligger också kvar.

Prognosen är fortfarande att skattesatsen uppgår till 20 procent under 2019
och samma skattesats väntas för 2020.

DNB håller fast vid sin utdelningspolicy om att dela ut mer än 50 procent av
nettoresultatet samt att öka den nominella utdelningen varje år. För 2018
föreslås en utdelning om 8:25 norska kronor (7:10).

---------------------------------------
Malcolm Svensson Rothmaier +46 8 5191 7918

Nyhetsbyrån Direkt