Du är här

2018-08-31

Dome Energy AB: DOME ENERGY PRESENTERAR HALVÅRS-RAPPORT FÖR JANUARI-JUNI 2018

FÖRSTA HALVÅRET

· Intäkter från olja & gas inklusive realiserade derivat $4.615'
(3.721').

· Resultat från orealiserade derivat -$1.115' (18').
· Bruttoresultat från produktion inkl. realiserade derivat $2.030'
(1.241') med en marginal på 44% (32%).

· EBITDA -$3.158' (1.434').
· EBITDA för USA-verksamheten justerat för orealiserade derivat
uppgick till -$1.494' (2.397').

· Nettoresultat -$6.182' (-3.744').
· Resultat per aktie -$0,02 (-0,03).
VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA HALVÅRET

· En extra bolagstämma hölls den 1 februari 2018 där det beslutades
att emittera 129 793 793 aktier genom kvittning och att emittera 129
793 793 teckningsoptioner och att anta en ny bolagsordning och sänka
det högsta tillåtna antalet aktier. Skulder motsvarande MUSD 10,7
kvittades.

· Dome Energy startade sitt andra borrprogram i Illinois Basin.
Detta nya program innehåller sex brunnar som borras i en följd.
Resultatet för brunnarna är positivt.

· Dome Energy rapporterade försäljning av icke-kärntillgångar och
ingick ett avtal och sålde sitt ägande i en producerande brunn i
Louisiana. Alla intäkter användes för utveckling i Illinois Basin
samt avbetalning av skulder.

· Dome Energy har omförhandlat sitt bankavtal den 14 februari, 2018
och omstrukturerat sina korta skulder.

· Årsstämma hölls den 20 juni 2018 och Knut Pousette invaldes som ny
ledamot till styrelsen. Det beslutades också att göra en omvänd split
1:50 och därför antogs en ny bolagsordning med ett lägre antal
aktier.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER FÖRSTA HALVÅRETS SLUT

· Ny ISIN-kod för bolagets aktie är SE0011415710.
· Den omvända spliten genomfördes under juli 2018.
· Dome Energy har meddelat att arbete har påbörjats på den första
platsen för höstens borrprogram

· Dome Energy har ingått låneavtal om totalt cirka 46 MSEK och
riktar emission av 1,226,667 teckningsoptioner, med avvikelse från
aktieägares företrädesrätt, förutsatt extra bolagsstämmas godkännande
för att möjliggöra för ett stort borrprogram.

· På grund av bank "covenant" genomgång där det används "historiska
rullande 12 månader" är några av "covenaterna" med Mutual of Omaha
Bank brutna per 30 juni, 2018 och därför redovisas denna skuld som
kortfristig skuld. Dessa problem är lösta med långivaren.

NYCKELTAL

TUSD 1a HÅ 1a HÅ HÅ
2018 2017 2017
Intäkter från olja & gas 4 615 3 721 7 952
inkl.realiserade derivat
Resultat från orealiserade -1 115 18 -307
derivat
Bruttoresultat från produktion 2 030 1 241 2 744
inkl. realiserade derivat
Bruttomarginal, % 44% 33% 35%
EBITDA -3 158 1 434 681
EBITDA för USA-verksamheten -1 494 2 397 2 479
justerat för orealiserade
derivat
EBIT -5 346 -2 595 18 784
EBT -6 180 -3 744 15 954
Nettoresultat -6 182 -3 744 15 902
Resultat per aktie (in US$) -0.02 -0.03 0.09
Produktion ( netto-fat per 755 794 762
dag)

För mer information, vänligen kontakta:

Pål Mørch, CEO
Tel: +1 713 385 4104
E-mail: pm@domeenergy.com

Denna information är sådan information som Dome Energy AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för
offentliggörande den 31 augusti 2018 kl. 08.30 CET.

Om Dome Energy
Dome Energy är ett oberoende olje- och gasbolag listad på Nasdaq First
North i Sverige (Kortnamn: DOME
(http://www.nasdaq.com/symbol/els/dome)). Mangold Fondkommission, tel
+46 8 503 01 550, är Bolagets Certified Adviser. Huvudkontoret ligger
i Houston, Texas, och Bolaget inriktar sig på utveckling och
produktion av olje- och gastillgångar på land i USA. För mer
information besök www.domeenergy.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/dome-energy-ab/r/dome-energy-presenterar-halva...
http://mb.cision.com/Main/10080/2605438/900647.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.