Du är här

2018-07-13

Doro AB: Delårsrapport januari-juni 2018

Pressmeddelande
Lund den 13 juli, 2018

Delårsrapport januari-juni 2018

Omställning mot tjänsteaffären fortsätter

April - juni 2018

* Nettoomsättningen var 424,2 Mkr (446,0), en minskning med 4,9
procent.
* Nettoomsättningen för kategorin Produkter var 359,9 Mkr (400,5), en
minskning med 10,1 procent. Nettoomsättningen för kategorin Tjänster
var 64,4 Mkr (45,5), en ökning med 41,5 procent.
* Bruttomarginalen ökade till 36,5 procent (31,1). För Produkter ökade
bruttomarginalen till 34,7 procent (30,2) och för Tjänster ökade
bruttomarginalen till 46,8 procent (38,0).
* Rörelseresultatet (EBIT) var 26,1 Mkr (19,1), vilket motsvarar en
rörelsemarginal på 6,2 procent (4,3). Kostnader för förvärvet av
Welbeing belastade resultatet med 4,0 Mkr.
* Periodens resultat efter skatt var 20,8 Mkr (15,3).
* Resultatet per aktie var 0,87 SEK (0,65).
* Fritt kassaflöde före rörelseförvärv var 22,8 Mkr (-1,4).

Prognos

Vi preciserar vår tidigare prognos för 2018 där våra förväntningar är en
försäljning i intervallet 1,9 – 2,0 Mdkr och ett rörelseresultat (EBIT) i
intervallet 105 – 135 Mkr, inklusive Welbeing men exklusive eventuellt
ytterligare förvärv och omstruktureringskostnader.

Vår tidigare prognos var en försäljning i intervallet 1,9 – 2,1 Mdkr och
ett rörelseresultat (EBIT) i intervallet 100 Mkr - 140 Mkr, exklusive
förvärv.

VD-ord

Under årets andra kvartal fortsatte Doro att arbeta mot målsättningen att
bli den ledande leverantören av teknikorienterade trygghetslösningar för
seniorer i Europa. Steg för steg ställer vi om verksamheten till att
erbjuda marknaden kompletta tjänsterelaterade lösningar.

Under kvartalet förvärvade vi det brittiska telecareföretaget Welbeing.
Storbritannien är den största telecaremarknaden i Europa med cirka 1,7
miljoner anslutna trygghetslarm. Med Welbeings attraktiva marknadsposition
erhåller vi en plattform att expandera Doros tjänsteerbjudande på den
brittiska marknaden. I ett första steg är vi med och driver
transformationen från analoga till digitala larm och i nästa steg har vi nu
förutsättningar att kapitalisera på vår mobilaffär via tjänsteförsäljning.

Doros omsättning för perioden minskade med 4,9 procent jämfört med samma
kvartal föregående år. Organiskt minskade försäljningen med 6,6 procent.
Detta är vi givetvis inte nöjda med och ser det som ett bevis på att
behovet att accelerera vår omställning ytterligare är stort.
Omsättningstappet kan främst härledas till att vi möter större konkurrens
på marknaden utanför seniorsegmentet i Central- och Östeuropa och i Norden.
Av samma anledning minskade omsättningen för vår kategori Produkter med
10,1 procent. Samtidigt ser vi en stabilare seniormarknad där vi bibehåller
våra marknadsandelar. Tjänster ökade sin försäljning med 41,5 procent.
Omsättningen för Tjänster innefattar förvärvet av Welbeing som ingår i våra
böcker sedan 1 juni 2018. Organiskt växte Tjänster med 25,5 procent under
kvartalet.

Även om vi gör betydande satsningar inom tjänstesegmentet, ligger största
delen av omsättningen fortfarande inom kategorin Produkter. Därför har vi
nu lanserat nya feature phones med smarta funktioner som är anpassade för
4G. Den första lanseringen skedde i Norden med Doro 7070 i slutet av
perioden, och ytterligare modeller kommer att rullas ut i resten av Europa
och i USA under tredje respektive fjärde kvartalet i år.

Vi fortsätter utveckla tjänsteerbjudandet där första steget Response by
Doro kommer att lanseras i oktober. Response och SmartCare by Doro utgör
exempel på integrerade och smarta lösningar som gör det möjligt för
anhöriga och anslutna larmcentraler att ta emot automatiska eller av
användaren manuellt aktiverade larm. Med koncepten binder vi ihop
tjänsteerbjudandet med vårt telefonutbud och får på så vis ett effektivt
ekosystem att bygga vidare ifrån.

Doros förflyttning till teknikorienterade trygghetslösningar för seniorer
innebär en kompetensmässig omställning som betyder att verksamheten kommer
att stärkas upp med ny kompetens inom utvalda områden. För att säkerställa
denna transformation sjösätter vi nu till hösten ett omställningsprogram
som även har till syfte att på årsbasis sänka kostnaderna med
uppskattningsvis 30 miljoner kronor.

Robert Puskaric, vd och koncernchef

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Robert Puskaric, VD och koncernchef, +46 (0)70 519 34 07
Carl-Johan Zetterberg Boudrie, CFO, +46 (0)70 335 84 49
 ir@doro.com
Doros rapport presenteras via audiocast
Analytiker, investerare och media är välkomna att delta i presentationen
via https://edge.media-server.com/m6/p/7mkhfhdx

eller telefon kl. 9.00 CET den13 juli 2018. Doros VD och koncernchef Robert
Puskaric och Carl-Johan Zetterberg Boudrie kommer att hålla presentationen
och svara på frågor. Presentationsmaterialet finns tillgängligt i förväg:
https://corporate.doro.com/sv/investerare/rapporter-och-presentationer/p...

Telefonnummer
Sverige:                               + 46 (0) 8 505 564 74
Frankrike:                            + 33 (0) 170 750 725
Storbritannien:                     + 44 (0) 203 364 5374
USA:                                    + 1 855 7532 230

Om Doro
Doro AB utvecklar telekomprodukter och tjänster för seniorer så att de kan
leva ett fullt och rikt liv. Förutom positionen som global marknadsledare i
sin kategori - telekom för seniorer - erbjuder Doro även en bred portfölj
av produkter och tjänster för trygghets- och omsorgslösningar. Dessa smarta
lösningar är skräddarsydda för seniorers och funktionshindrades specifika
behov, bidrar även till att koppla ihop generationer digitalt och skapa en
trygg och självständig tillvaro i det egna hemmet. Doro är ett svenskt
publikt bolag och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Nordiska
listan, Small Cap. 2017 uppgick nettoomsättningen till 1 924 miljoner
kronor (200 miljoner euro). Besök Doro på www.doro.se

eller www.facebook.com/dorosverige

.

Denna information är sådan information som Doro AB är skyldigt att
offentliggöra enligt lagen om EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 13 juli 2018 kl. 08:00 CET.

Bilaga

* Doro_Q218_SE

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.