Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-07-12

Doro AB: Delårsrapport januari - juni 2019

Pressmeddelande
Malmö den 12 juli 2019

Delårsrapport januari - juni 2019

Transformationen fortsätter med växande tjänsteaffär

April ? juni 2019

* Nettoomsättningen var 459,6 Mkr (424,2), en ökning med 8,3 procent.
* Nettoomsättningen för kategorin Tjänster var 86,3 Mkr (64,4), en
ökning med 34,0 procent. Nettoomsättningen för kategorin Produkter
var 373,3 Mkr (359,9), en ökning med 3,7 procent.
* Bruttomarginalen minskade till 34,9 procent (36,5). För Tjänster
minskade bruttomarginalen till 46,0 procent (46,8) och för Produkter
minskade bruttomarginalen till 32,4 procent (34,7).
* Rörelseresultatet (EBIT) var 34,9 Mkr (26,1) exklusive
omstruktureringskostnader, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 7,6
procent (6,2). Inklusive omstruktureringskostnader uppgick EBIT till
26,2 Mkr med en rörelsemarginal på 5,7 procent.
* Periodens resultat efter skatt var 18,7 Mkr (20,8).
* Resultatet per aktie var 0,79 SEK (0,87).
* Fritt kassaflöde före rörelseförvärv var 0,0 Mkr (22,8).

VD-ord

Sedan jag utsågs till ny VD och koncernchef har mitt fokus varit att driva
på Doros transformation mot att bli ett tjänstebaserat företag. Vi ska
skapa och leverera än mer attraktiva teknikorienterade trygghetslösningar
till seniorer och göra det bättre än våra konkurrenter. Doro ska bli en
ledande aktör på den europeiska marknaden och därför har jag valt att se
över våra prioriteringar.

Framöver kommer vår strategiska inriktning att ha en större tyngdpunkt mot
public care. Vi ska utveckla vårt erbjudande och effektiviteten i vår
tjänsteleverans. Det är ett arbete som vi redan startat och jobbar
målmedvetet med. Det är min övertygelse att med framgång inom public care
kommer på sikt även konsumentmarknaden att följa efter. I dag står
tjänsteaffären för cirka 19 procent av vår totala omsättning. Vår
målsättning är att i ett första steg nå upp till 30 procent via fortsatt
organisk tillväxt och kompletterande förvärv.

Under andra kvartalet hade vi en positiv försäljningstillväxt. Omsättningen
uppgick till 459,6 Mkr (424,2), en ökning med 8,3 procent. Vår
affärskategori Tjänster hade en positiv omsättningsutveckling med en
tillväxt på 34,0 procent. Norge visar fortsatt en stabil tillväxt inom den
offentliga sektorn och vårt brittiska telecarebolag Welbeing fortsätter att
uppvisa tillväxt. Organiskt växte vi inom Tjänster med 6,8 procent i
kvartalet. Det är tydligt att marknadens efterfrågan på mer omfattande
digitala lösningar ökar.

Utvecklingen inom vår affärskategori Produkter har varit positiv jämfört
med samma period föregående år, och växte totalt med 3,7 procent. Det
betyder att vi har ett konkurrenskraftigt erbjudande trots att
marknadsutvecklingen varit svag. Det är glädjande att vi noterar en
tillväxt i Central- och Östeuropa där vi nu tar marknadsandelar igen efter
några ansträngande kvartal i regionen. Precis som föregående kvartal har
försäljningsutvecklingen i USA fortsatt att vara positiv även under det
andra kvartalet.

Rörelsemarginalen på 5,7 procent är något lägre än samma period föregående
år men bättre än vid årets första kvartal. I kvartalet har
omstruktureringskostnader, med anledning av VD-bytet, belastat resultat med
8,7 Mkr. Bruttomarginalen har påverkats negativt av valutaeffekter inom
produktförsäljningen och att vi inom tjänsteaffären inte har nått våra högt
ställda effektivitetsmål i kvartalet. Vi arbetar därför konsekvent för att
driva igenom förbättringar och ser över kostnadsstrukturen inom både
Produkter och Tjänster.

Efter mina år som CFO på Doro kan jag bolaget väl och känner mig fylld av
motivation att i min nya roll som VD ta bolaget till nästa nivå. Min
strävan är att göra koncernen väl anpassad för framtidens digitala tjänster
för seniorer, med målsättningen att skapa ett högre värde åt våra kunder
såväl som aktieägare. Vi har en mycket ambitiös plan för hur vi ska skapa
fortsatt framgång. Generellt talar utvecklingen för seniormarknaden sitt
tydliga språk. Framtidsprognoser visar att vid 2050 kommer en fjärdedel av
befolkningen i Europa vara 65 år eller äldre. Samtidigt ökar viljan att
kunna leva självständigt och kraven på bättre trygghetslösningar växer i
och med det. Doro ska vara med och driva innovation och leverera smarta och
effektiva tjänster som möter behoven. Med rätt strategiska initiativ är jag
övertygad om att vi har framtiden för oss.

Prognos

Vi bibehåller tidigare lämnad prognos.

Den övergripande marknaden för mobiltelefoner förväntas vara fortsatt
utmanande. Doro har bibehållit och förväntas bibehålla eller öka sina
marknadsandelar i seniorsegmentet.

Tjänster växer organiskt och vi jobbar aktivt med olika förvärvsmöjligheter
varför vi förväntar oss fortsatt tvåsiffrig procentuell tillväxt i Tjänster
för 2019.

Lönsamheten förväntas fortsatt vara på en hälsosam nivå.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Carl-Johan Zetterberg Boudrie, VD och koncernchef, +46 (0)70 335 84 49
 ir@doro.com
Doros rapport presenteras via audiocast
Analytiker, investerare och media är välkomna att delta i presentationen
via https://edge.media-server.com/m6/p/bmbq9dqu

eller telefon kl. 9.00 CET den 12 juli 2019. Doros VD och koncernchef
Carl-Johan Zetterberg Boudrie kommer att hålla presentationen och svara på
frågor. Presentationsmaterialet finns tillgängligt i förväg på
https://corporate.doro.com/sv/investerare/rapporter-och-presentationer/p...

Telefonnummer
Sverige:                               + 46 (0) 8 466 426 51
Frankrike:                             + 33 (0) 1 7075 0711
Storbritannien:                      + 44 (0) 333 300 0804
USA:                                    + 1 631 913 1422
Pin-kod:                               90596310#

Om Doro
Doro AB utvecklar telekomprodukter och tjänster för seniorer så att de kan
leva ett fullt och rikt liv. Förutom positionen som global marknadsledare i
sin kategori - telekom för seniorer - erbjuder Doro även en bred portfölj
av produkter och tjänster för trygghets- och omsorgslösningar. Dessa smarta
lösningar är skräddarsydda för seniorers och funktionshindrades specifika
behov, bidrar även till att koppla ihop generationer digitalt och skapa en
trygg och självständig tillvaro i det egna hemmet. Doro är ett svenskt
publikt bolag och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Nordiska
listan, Small Cap. 2018 uppgick nettoomsättningen till 1 906 miljoner
kronor (186 miljoner euro). Besök Doro på www.doro.se

eller www.facebook.com/dorosverige

.

Denna information är sådan information som Doro AB är skyldigt att
offentliggöra enligt lagen om EU:s Marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 12 juli 2019, kl. 08:00 CET.

Bilaga

* SE_Doro_Q219

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.