Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-03

Doro AB: Kommuniké från DORO AB:s (publ) årsstämma 2019

Pressmeddelande
Malmö den 3 maj, 2019

Kommuniké från DORO AB:s (publ) årsstämma 2019

DORO AB:s (publ) årsstämma ägde rum fredagen den 3 maj 2019 kl. 14.00 på
Scandic Anglais i
Stockholm. Vid årsstämman beslutades följande:

* att fastställa resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för verksamhetsåret
2018;
* att utdelning inte ska lämnas i enlighet med styrelsens förslag;
* att bevilja ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande
direktören för verksamhetsåret 2018;
* att styrelsen i enlighet med valberedningens förslag ska bestå av fem
(5) styrelseledamöter utan suppleanter;
* att styrelsearvode, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, i
enlighet med valberedningens förslag ska utgå med 600 000 kronor till
ordföranden, 350 000 kronor till vice ordföranden och 250 000 kronor
till övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget;
* att i enlighet med valberedningens förslag genom omval utse Henri
Österlund, Josephine Salenstedt och Niklas Savander och förslag genom
nyval Lennart Jacobsen och Towa Jexmark till ordinarie
styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Lennart
Jacobsen valdes till styrelseordförande;
* att arvode till revisor, för tiden intill slutet av nästa årsstämma,
ska utgå enligt av bolaget godkänd räkning;
* att i enlighet med valberedningens föreslå omval av det registrerade
revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB som revisor för tiden
intill slutet av nästa årsstämma. Som huvudansvarig revisor har
PricewaterhouseCoopers AB för avsikt att utse den auktoriserade
revisorn Magnus Willfors;
* att godkänna valberedningens förslag till beslut om principer för
utseende av valberedning;
* att godkänna styrelsens förslag till beslut om bemyndigande avseende
nyemission av aktier;
* att godkänna styrelsens förslag till beslut om bemyndigande avseende
a) förvärv av egna aktier och b) överlåtelse av egna aktier;
* att godkänna styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för
ersättning till ledande befattningshavare;

.
Fullständiga förslag avseende årsstämmans beslut enligt ovan finns
tillgängliga på DORO AB (publ):s
hemsida, https://corporate.doro.com/sv/

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Robert Puskaric, VD och koncernchef, +46 (0)70 519 34 07
Carl-Johan Zetterberg Boudrie, CFO, +46 (0)70 335 84 49
ir@doro.com

Om Doro
Doro AB utvecklar telekomprodukter och tjänster för seniorer så att de kan
leva ett fullt och rikt liv. Förutom positionen som global marknadsledare i
sin kategori - telekom för seniorer - erbjuder Doro även en bred portfölj
av produkter och tjänster för trygghets- och omsorgslösningar. Dessa smarta
lösningar är skräddarsydda för seniorers och funktionshindrades specifika
behov, bidrar även till att koppla ihop generationer digitalt och skapa en
trygg och självständig tillvaro i det egna hemmet. Doro är ett svenskt
publikt bolag och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Nordiska
listan, Small Cap. 2018 uppgick nettoomsättningen till 1 906 miljoner
kronor (186 miljoner euro). Besök Doro på www.doro.se

eller www.facebook.com/dorosverige

.

Denna information är sådan information som Doro AB är skyldigt att
offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersoners försorg, för
offentliggörande den 3 maj 2019 klockan 16.30 CET.

Bilaga

* Doro - Kommuniké årsstämma 190503

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.