Bli medlem
Bli medlem
lakareutangranser

Du är här

2021-10-26

Doro AB:s valberedning inför årsstämman 2022

I enlighet med beslut vid Doros årsstämma den 29 april 2021, har styrelsens ordförande, Lennart Jacobsen, sammankallat valberedningen. Efter samråd med bolagets per den 30 september 2021 röstmässigt största ägare, består valberedningen av följande ledamöter:

  • Mark Shay, nominerad av Accendo Capital, valberedningens ordförande,
  • Erik Durhan, Nordea Fonder,
  • Peter Lindell, Rite Ventures,
  • Lennart Jacobsen, styrelseordförande, adjungerad till valberedningen.

Valberedningen kommer att förbereda förslag till årsstämman 2022 avseende bland annat stämmoordförande, styrelseledamöter, styrelseordförande, styrelsens ersättning, revisorer, revisorsarvoden, valberedningens sammansättning och uppgifter inför årsstämman 2023.
Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till valberedningen@doro.com. Senaste dag för att lämna in förslag till valberedningen inför årsstämman 2022 är den 17 mars (sex veckor före årsstämman 29 april 2022).

För mer information vänligen kontakta:
Mark Shay, Valberedningens ordförande +46 (0) 76 596 62 38, mark@accendofund.com

Om Doro


Doro är ett seniorfokuserat teknikföretag. Vi utvecklar tjänster och produkter för seniorer för att göra åldrandet självständigt, stärkande och innehållsrikt. Vår breda portfölj av produkter och tjänster för trygghets- och omsorgslösningar bidrar till att koppla ihop generationer digitalt och skapar en trygg och självständig tillvaro i och utanför hemmet. Doro är marknadsledande inom trygghetslarm i Sverige, Norge och Storbritannien och global marknadsledare på mobiltelefoner till seniorer. Doro är ett svenskt bolag med huvudkontor i Malmö och försäljningsverksamhet i 27 länder. Doros aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. 2020 hade bolaget ca 1 080 medarbetare och nettoomsättningen uppgick till 1 689 miljoner kronor (168,0 miljoner Euro). Läs mer om Doro på vår hemsida www.doro.se/corporate

Bifogade filer


Doro AB:s valberedning inför årsstämman 2022

Författare MFN