Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-06-20

Double Bond Pharmaceutical International AB

Årsstämma 2022 06 15. Uppsala Business Park

DBP är ett läkemedelsbolag med främst fokus på utveckling av cancerbehandlingar baserade på BeloGal, företagets egenutvecklade teknologi för läkemedelstillförsel. Företaget erhöll i juni 2015 särläkemedelsstatus från den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA för sin första produkt, SA-033 för behandling av hepatoblastom (levercancer hos små barn). I oktober 2015 förvärvade DBP rättigheterna till Temodex, ett Belarusregistrerat läkemedel för behandling av hjärntumörer och erhöll i juli 2016 särläkemedelsstatus för EMA för utformningen av temozolomid för behandling av gliom. Denna produkt är under vidareutveckling inför en kommande registrering såväl i EU som globalt och har arbetsnamnet SI-053 i DBP:s pipeline. Bolaget har träffat avtal om att börja registrera och sälja Temodex i Kina, Taiwan och Hongkong.

Via dotterbolag bedriver bolaget verksamhet inom medicin- och analytisk teknik samt distribuerar färdiga läkemedel. Bolaget utökar ständigt sin pipe-line med nya produkter.

B-aktier är noterade vid Spotlight stockmarket.

Väsentliga händelser under 2021
Bolaget genomförde 2 nyemissioner under året som tillförde bolaget 16 614 355 kr varav 598 404 kr ökade aktiekapitalet och resterande summa tillfördes bolagets överkursfond.

Finansiering
Styrelsens bedömning är att befintliga likvida medel tillsammans med utfallet av den genomföra nyemissionen kommer att räcka till kvartal 4 år 2022. Därefter kommer bolaget att finansieras av bidrag från olika EU-fonder, från licensieringen av produkter till potentiells samarbetspartners, där pågående förhandlingar fortlöper samt riktade nyemissioner eller en kombination av dessa. Verksamheten är kapitalintensiv och bolaget kommer att behöva kontinuerlig finansiering för att kunna fortsätta verksamheten. Det kommer att ske med hjälp av ovillkorade aktieägartillskott från moderbolaget.

Styrelse och ledning
Vid en extra stämma under våren fick styrelsen följande utseende ordförande Sanna Rejnlander, VD Igor Lokot,  Sergey Yanitsky och Irina Zaitseva. Ledamöterna omvaldes.

Spännande tillväxtbolag med en ledning som har ett inarbetat internationellt nätverk. VD Igor Lokot tillika grundare av bolaget ser framåt med tillförsikt och inväntar besked från olika håll för att driva de olika projekten vidare och vidareutveckla verksamheten.

Bevakare och skribent: Amelie Hjelmstedt

 

Författare Bolagsbevakningen