Du är här

2018-08-23

Doxa: Delårsredogörelse Q2 april-juni, 2018

DELÅRSREDOGÖRELSE Q2 APRIL-JUNI, 2018

Väsentliga händelser under kvartalet
Nettoomsättningen uppgick till 3,4 MSEK (3,7) medan licensintäkter uppgick till 17,7 MSEK (0).
Bruttomarginalen under första halvåret uppgick till 71% (84)
Resultat efter finansnetto och skatt uppgick till 14,9 MSEK (-3,8)
Kassaflödet uppgick till 15,5 MSEK (-3,5)
Ett globalt och exklusivt Private Label avtal har tecknats med Dentsply Sirona
Distributionsavtal har tecknats för Australien, Nya Zeeland och UK
Henrik Nedoh har utsetts till ny VD i Doxa och tillträder till hösten
Årsstämma har hållits och ny styrelse har valts

Väsentliga händelser efter kvartalets slut
Distributionsavtal har tecknats med Sinclair Dental i Kanada

VD-ord

Under innevarande kvartal avslutade vi flera års förhandlingar med ett av världens största dentalföretag, Dentsply Sirona. Det är bolagets hittills största och enskilt viktigaste avtal och nu har arbetet börjat med att förverkliga innehållet i detta samarbete. Avtalet har tagit en hel del av våra resurser i anspråk, vilket haft en negativ påverkan på vår övriga verksamhet och därmed andra kvartalets resultat. Avtalet med Dentsply Sirona medförde en större första licensintäkt. Den ger Doxa en handlingsfrihet vi tidigare inte haft. Nu pågår ett intensivt arbete med att utveckla den strategiska inriktningen för hur Doxa ska växa framåt.

Omsättningen under det andra kvartalet uppgick till 3,4 MSEK (3,7) och minskningen förklaras i huvudsak av att vi fokuserat på verkställandet av ovan nämnda avtal samt det faktum att den amerikanska organisationen inte varit fullbemannad.

Vi har under sommaren varit över i USA, träffat valda distributörer och gått igenom planer för hösten och hur vi tillsammans ska bearbeta marknaden under kommande period för att öka försäljningen. I och med det tar vi ytterligare steg mot att positionera oss för stark tillväxt på den amerikanska marknaden, vilket har högsta prioritet för oss.

Efter kvartalet har vi tecknat distributionsavtal med kanadensiska Sinclair Dental, som är den tredje största distributören i Kanada och den snabbast växande. Vi har ytterligare en amerikansk distributör som vi aktivt bearbetar och dessa förhandlingar pågår för fullt.

Samtidigt kommer det positiva signaler från vår relativt nytecknade distributör i Australien, XYZ Dental, som via sina tre kanaler Dental, Lab och Kronor får ett bra gensvar i marknaden. Australien är en mycket spännande marknad då de har en intressant prisstruktur med höga ersättningsnivåer.

När det gäller de europeiska marknaderna är det fokus på att stötta och pusha deras arbete med att få igång försäljningen. I marknads-föringssyfte använder vi vårt nätverk av Key Opinion Leaders, och vi avser att utöka detta nätverk då det ett är en viktig komponent i försäljningsarbetet. Såväl forskning som egna resultat visar att Key Opinion Leaders är en viktig påverkansfaktor för potentiella användare, vilket gäller för både den amerikanska och den europeiska marknaden.

Efter fem och ett halvt år på Doxa är detta min sista kvartalsrapport och jag vill härmed önska Doxas personal, styrelse, kommande VD (Henrik) och tillförordnad VD (Jesper) stort lycka till. Jag vill också tacka alla Doxas aktieägare för det förtroende och stöd jag fått.

Att fått vara en del av och leda den utveckling som Doxa gjort har varit fantastiskt spännande. Det har bestått av en intressant blandning av små och stora utmaningar som varit oerhört stimulerande.

Torbjörn Larsson, VD

Kommande informationstillfällen för räkenskapsåret 2017:

Delårsredogörelse Q3, 7 november
Bokslutskommunik Q4, 16 februari (2019)

Rapporten i sin helhet bifogas.

Uppsala den 23 augusti 2017

För ytterligare information:

VD Torbjörn Larsson, torbjorn.larsson@doxa.se mailto:torbjorn.larsson@doxa.se

Denna information är sådan information som Doxa AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads-missbruksforordning. Informationen lämnades, genom VDs försorg, för offentliggörande den 23 augusti 2018 kl. 08.30 CET.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Doxa Delarsrapport Q2 2018.pdf - http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=23875

Kort om Doxa

Doxa är en uppsalabaserad dentalkoncern som utvecklar, tillverkar och kommersialiserar dentala biokeramiska produkter. Ceramir(r) Crown & Bridge, den första i en rad av planerade dentala biokeramiska produkter från Doxa, är ett avancerat dentalcement som används för permanent cementering av kronor och broar. Koncernen består av moderbolaget Doxa AB (publ) org.nr 556301-7481 med sate i Uppsala, dotterbolaget Doxa Dental AB, org.nr. 556874-2596, med sate i Uppsala och dess dotterbolag Doxa Dental, Inc., med sate i Delaware, USA. Doxa AB är listat på Nasdaq First North med Erik Penser Bank som Certified Adviser.

Författare beQuoted

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.