Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-11-13

Doxa: Doxa offentliggör prospekt med anledning av Företrädesemissionen

DOXA OFFENTLIGGÖR PROSPEKT MED ANLEDNING AV FÖRETRÄDESEMISSIONEN

Styrelsen i Doxa AB (publ) ("Doxa" eller "Bolaget") har upprättat ett prospekt ("Prospektet") avseende nyemissionen med företrädesrätt för befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen") som offentliggjordes den 13 november 2017.

Prospektet har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospekt, innehållande fullständiga villkor och anvisningar samt anmälningssedlar kommer att finnas att tillgå på Doxas (www.doxa.se http://www.doxa.se ) och Erik Penser Banks (www.penser.se http://www.penser.se ) respektive hemsidor.

Emissionen i sammandrag
Aktieägare i Doxa erhåller en (1) teckningsrätt per en (1) befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen den 10 november 2017
En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie till teckningskurs 1,0 SEK per aktie
Vid full teckning tillförs Bolaget cirka 32,1 MSEK före emissionskostnader
Teckning av aktier sker under perioden 14 - 28 november 2017
Handel i teckningsrätter sker under perioden 14 - 24 november 2017
Bolaget har erhållit teckningsförbindelser från två befintliga ägare om sammanlagt 7,7 MSEK motsvarande 24,0 procent av Företrädesemissionen

Rådgivare
Erik Penser Bank AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl AB är legal rådgivare till Doxa i samband med Emissionen.

Uppsala den 13 november 2017

För ytterligare information, kontakta:
Torbjörn Larsson VD, på telefon 018-478 20 00
E-post: torbjorn.larsson@doxa.se mailto:torbjorn.larsson@doxa.se

Läs mer på webben: www.doxa.se http://www.doxa.se
Om produkten Ceramir: www.ceramir.se http://www.ceramir.se

Denna information är sådan information som Doxa AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks- förordning. Informationen lämnades, genom VDs försorg, för offentliggörande den 13 november 2017 kl. 15.45 CET

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Doxa Pressrelease 2017-11-13.pdf - http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=21538

KORT OM DOXA
Doxa är en uppsalabaserad dentalkoncern som utvecklar, tillverkar och kommersialiserar dentala biokeramiska produkter. Ceramir(r) Crown & Bridge, den första i en rad av planerade dentala biokeramiska produkter från Doxa, är ett avancerat dentalcement som används för permanent cementering av kronor och broar. Koncernen består av moderbolaget Doxa AB (publ) org.nr 556301-7481 med säte i Uppsala, dotterbolaget Doxa Dental AB, org.nr. 556874-2596, med säte i Uppsala och dess dotterbolag Doxa Dental, Inc., med säte i Delaware, USA. Doxa AB är listat på Nasdaq First North med Erik Penser Bank som Certified Adviser.

Författare beQuoted

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.