Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-10-06

Doxa: Doxa tecknar kreditram om 10 MSEK och emitterar 6 MSEK

DOXA TECKNAR KREDITRAM OM 10 MSEK OCH EMITTERAR 6 MSEK

Doxa har genomfört en riktad emission av tre miljoner aktier till kursen
2,0 kronor per aktie, vilket tillför bolaget 6 mkr. Externa kostnader för
emissionen uppgår till ca 2 %. Vidare har bolaget tecknat avtal om en
kreditram om totalt 10 MSEK, varav 5 MSEK är tillgängliga under hösten
2015.

Doxa:s starka tillväxt innebär ökat behov av rörelsekapital - bl. a. i form
av lager och kundkrediter. Därför har ett avtal om en kreditram om 10 MSEK
tecknats med Nordiska Kreditmarknadsaktiebolaget. Denna innebär att 5 MSEK
är tillgängliga för lyftning under hösten 2015. Ytterligare 5 MSEK är
tillgängliga under 2016 förutsatt att Doxa fortsatt kan visa på
återbetalningsförmåga.

Doxa lämnar sedvanliga säkerheter för krediten. Räntan är marknadsmässig
och lånet är amorteringsfritt fram till 2018.

Vidare utnyttjar styrelsen det bemyndigande (endast gällande riktad
emission), som erhölls vid senaste årsstämman, att emittera upp till tre
miljoner aktier. Ett tiotal externa investerare (ej befintliga aktieägare)
har tillsammans tecknat 6 MSEK till en kurs om 2,0 kronor. Emissionen
innebär en utspädning för befintliga ägare om ca 9 %.

Teckningskursen på 2,0 kronor per aktie innebär en rabatt om 14 % jämfört
med de tio senaste handelsdagarnas volymvägda genomsnittliga betalkurs. Mot
bakgrund av den volatila aktiemarknaden och marknadsläget för life science
bedömer styrelsen för Doxa rabatten som marknadsmässig. Emissionen var
vidare en förutsättning för krediten.

Sammantaget bedömer styrelsen att de båda besluten skapar värde för
samtliga aktieägare.

Kreditramen och emissionen i kombination med ökande försäljningsvolymer och
förväntat gradvis förbättrat ekonomiskt utfall gör att Doxa:s finansiella
ställning stärks väsentligt, vilket möjliggör fortsatt tillväxt i USA,
lansering på den europeiska marknaden och utveckling av nya produkter.

Läs mer på webben: www.doxa.se
Produkten Ceramir: www.ceramir.se

2015-10-06

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Doxa Pressrelease 2015-10-06.pdf

Kort om Doxa
Doxa är ett uppsalabaserat dentalföretag som utvecklar, tillverkar och
kommersialiserar dentala biokeramiska produkter. Ceramir® Crown & Bridge,
den första i en rad av planerade dentala biokeramiska produkter från Doxa,
är ett avancerat dentalcement som används för permanent cementering av
kronor och broar. Doxa är listat på Nasdaq Stockholm First North med G&W
Fondkommisson som Certified Adviser.

Författare BEQ

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.