Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-11-03

Doxa: Kommuniké från extra bolagsstämma i Doxa

KOMMUNIK FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DOXA

Aktieägarna i Doxa AB (publ) höll extra bolagsstämma den 2 november 2017 och beslutade enhälligt dels att anta en ny bolagsordning (varigenom gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier höjdes, vilket utgjorde ett villkor för emissionen), dels att godkänna styrelsens beslut av den 2 oktober 2017 om en företrädesemission. Villkoren för emissionen är i korthet:
Högst 32 105 467 aktier emitteras (innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 16 052 733,50 kr).
Varje befintlig aktie i Doxa som innehas på avstämningsdagen berättigar till teckning av en (1) ny aktie.
Teckningskursen är 1 krona per aktie.
Avstämningsdag för deltagande i emissionen är den 10 november 2017.
Teckningstiden i emissionen är den 14 - 28 november 2017.

För ytterligare information, kontakta Torbjörn Larsson, VD torbjorn.larsson@doxa.se mailto:torbjorn.larsson@doxa.se

Läs mer på webben: www.doxa.se http://www.doxa.se/
Om produkten Ceramir: www.ceramir.se http://www.ceramir.se/

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Doxa Kommunike fran extra bolagsstamma.pdf - http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=21448

Denna information är sådan information som Doxa AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks-forordning. Informationen lämnades, genom VDs försorg, för offentliggörande den 3 november 2017 kl. 08.30 CET

KORT OM DOXA
Doxa är en uppsalabaserad dentalkoncern som utvecklar, tillverkar och kommersialiserar dentala biokeramiska produkter. Ceramir(r) Crown & Bridge, den första i en rad av planerade dentala biokeramiska produkter från Doxa, är ett avancerat dentalcement som används för permanent cementering av kronor och broar. Koncernen består av moderbolaget Doxa AB (publ) org.nr 556301-7481 med sate i Uppsala, dotterbolaget Doxa Dental AB, org.nr. 556874-2596, med sate i Uppsala och dess dotterbolag Doxa Dental, Inc., med sate i Delaware, USA. Doxa AB är listat på Nasdaq First North med Erik Penser Bank som Certified Adviser.

Författare beQuoted

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.