Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-10-27

DOXA: RÖRELSERESULTATET BLEV -6,4 MLN KR 3 KV (-3,9)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Doxa, som är verksamt inom fastighetsinvesteringar och dentalprodukter, redovisar en nettoomsättning på 2,5 miljoner kronor för tredje kvartalet 2021 (1,4).

"Trots en förbättring har vi påverkats av leveransstörningar som resulterat i restorder till slutet på kvartalet. Vi har även märkt av förändrade beställningsmönster och lagernivåer hos distributörerna som är en konsekvens av en mer försiktig syn på marknadens återhämtning i USA", skriver vd Henrik Nedoh i delårsrapporten.

Rörelseresultat för kvartalet uppgick till -6,4 miljoner kronor (-3,9) och bruttomarginalen låg på 69 procent (77). Resultat efter skatt landade på -6,5 miljoner kronor (-4,1). Kvartalet belastades med 2,5 miljoner kronor i kostnader hänförliga till fastighetsverksamheten.

Under kvartalet skrev Doxa avtal med en ny distributör i USA och håller i skrivande stund på med slutförhandlingar med en ny distributör på sin hemmamarknad, enligt vd.

"Diskussioner med ytterligare private label-licenstagare fortgår och jag kommer att återkomma till detta framöver. Med en fortsatt förbättrad utveckling i USA och ökat intresse för våra nya produkter ser jag och teamet positivt på försäljningsutvecklingen de kommande kvartalen", skriver Henrik Nedoh.

Bolaget har i oktober gjort en riktad nyemission på 216 miljoner kronor.
Författare Direkt-SE