Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-10

Doxa: Valberedningens i Doxa förslag inför årsstämman den 15 juni 2016

VALBEREDNINGENS I DOXA FÖRSLAG INFÖR ÅRSSTÄMMAN DEN 15 JUNI 2016

Valberedningen i Doxa AB, bestående av Magnus Wahlbäck (ordf.), Greg
Dingizian, Sune Gellberg och Runar Aarseth Gausdal, har beslutat lämna
följande förslag till årsstämman den 15 juni 2016 i enlighet med de
Principer för valberedningens arbete som antogs på föregående årsstämma:

Styrelse
Föreslås att styrelsen ska bestå av fem ledamöter, utan suppleanter.
Omval av Magnus Wahlbäck, Ingrid Atteryd Heiman och Alexander Tasevski samt
nyval av Greg Dingizian och Erik Gabrielsson.

Greg Dingizian (55 år) är personligen och genom eget bolag Doxas störste
aktieägare. Han har en bred och omfattande erfarenhet som ägare, VD och
styrelseordförande i företag arbetande i flera olika branscher, såsom
Gotic, Wilhelm Soneson & Co, Ikaros, Meaning Green, HSB Malmö och Annehem.
Nuvarande engagemang omfattar Cable Quick (OF), Victoria Park (Vice OF),
Kollektiva Fondval och FC Rosengård.

Erik Gabrielsson (54 år) är advokat och delägare i Advokatfirman Vinge. Han
är bl.a styrelseledamot i Lifco AB och Elanders AB. Som ledamot i Lifco
sedan 2001 och som advokat har han varit mycket aktiv med internationella
förvärv, omstruktureringar och utveckling av ett stort antal dentalbolag
inom Lifco-sfären. Han har därmed en mycket god kunskap om och inblick i
den internationella dentalmarknaden.

Arvoden
Föreslås för styrelsen oförändrat arvode om 80 000 kronor för ledamöter och
160 000 för ordföranden. Ersättning till revisor skall utgå enligt räkning.
Revisor Föreslås oförändrat revisionsbolaget Grant Thornton med Thomas
Lindgren som huvudansvarig revisor.

Ordförande vid årsstämman
Föreslås advokat Mikael Smedeby.

Vidare föreslås att nuvarande Principer för utseende av valberedning i Doxa
AB förlängs med ett år.

2016-05-10

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Doxa Pressrelease 2016-05-10.pdf

Läs mer på webben:
Produkten Ceramir:

KORT OM DOXA
Doxa är en uppsalabaserad dentalkoncern som utvecklar, tillverkar och
kommersialiserar dentala biokeramiska produkter. Ceramir® Crown & Bridge,
den första i en rad av planerade dentala biokeramiska produkter från Doxa,
är ett avancerat dentalcement som används för permanent cementering av
kronor och broar. Koncernen består av moderbolaget Doxa AB (publ) org.nr
556301-7481 med sate i Uppsala, dotterbolaget Doxa Dental AB, org.nr.
556701-7495, med sate i Uppsala och dess dotterbolag Doxa Dental, Inc., med
sate i Delaware, USA. Doxa AB är listat på Nasdaq Stockholm First North med
Erik Penser Bankaktiebolag som Certified Adviser.

Författare BEQ

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.