Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-16

Dramatisk årsstämma i Vostok New Venture

 

På eftermiddagen den 15 maj hölls bolagsstämma i det Bermudaregistrerade företaget Vostok New Venture (VNV) som är noterat på Nasdaq OMX Mid Cap. VNV är ett investmentbolag vars affärsidé är ”att genom erfarenhet, kunskap och ett omfattande nätverk identifiera och investera i tillgångar med stor värdeökningspotential, med fokus på bolag med nätverkseffekter”.

Stämman föregicks av att bolaget tidigare under 2019 avyttrade sitt största innehav, bolaget Avito (enkelt beskrivet som ”Blocket i Ryssland”), vilket genererade en extrautdelning till aktieägarna om 25 SEK/aktie.

Stämman inleddes med att ordförande Lars O. Grönstedt övergripande beskrev företagets verksamhet och efter vilka principer de investerar. Några kriterier som nämndes är styrelseplats, onoterade bolag och att investeringen är långsiktig från VNV’s sida. ”Vi lämnar när entreprenören lämnar” berättade ordföranden.

Därefter lämnades ordet över till Vd och styrelseledamot Per Brilioth som berättade om verksamheten under 2018. De tre viktigaste punkterna under året var försäljningen av Avito, investeringen i Babylon (personlig digital hälsovård) samt investeringen i det svenska bolaget VOI (delningstjänst för elscootrar). Aktiespararnas ombud ställde frågor om VNV’s arbete med hållbarhet och jämställdhet då detta inte förekommer någonstans i bolagets redovisning. Vd svarade att det är viktiga frågor, där Vd har ett personligt engagemang, och att företaget driver dessa mot sina portföljbolag. Vd höll med om att det finns mycket kvar att göra inom jämställdheten då bolaget tom 31 december 2018 inte investerat i ett enda bolag som drivs av en kvinnlig entreprenör. Men Vd tillade att det under 2019 kan bli aktuellt då diskussioner pågår med intressanta entreprenörer.

I kallelsen framgick att det förelåg 2 förslag till styrelsesammansättning där 2 större ägare inte förordade omval av ordförande Lars O. Grönstedt. Stämman, liksom Aktiespararnas ombud, valde att rösta med majoritetsägaren och ordförande omvaldes med stor majoritet.

Stämman beslutade att ingen utdelning ska utgå för verksamheten 2018 (förutom extrautdelningen som nämns ovan och som utbetalades i mars 2019). Då företaget är registrerat på Bermuda gäller det landets lagar och därför har inte stämman att besluta om ansvarsfrihet.

Stämman hade även att fatta beslut om ett nytt incitamentsprogram för VD och nyckelpersoner i bolaget. Aktiespararnas ombud var för ett incitamentsprogram men emot framlagt förslag med motiveringen att det var svårt att bedöma resultat- och måluppfyllnad. Ordförande inledde dock punkten med att informera att styrelsen tagit till sig av framförd kritik som föregick stämman och att det till nästa stämma ska presenteras ett uppdaterat program. Aktiespararnas ombud valde då att lägga ner sin röst och stämman beslutade att anta föreslaget program.

Därefter tackade ordförande stämmodeltagarna och mötet avslutades.

Bolagsbevakare Ulrika Sandborg

Författare Bolagsbevakningen

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.