Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-11

Drillcon: Drillcon AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2016

· Nettoomsättningen uppgick till 67 536 tkr (71 412)
· Rörelseresultat EBITDA var 11 303 tkr (8 584)
· Resultat efter skatt 4 684 tkr (1 125)
· Resultatet per aktie 0,11 kr (0,03)
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 6 162 tkr
(-2 220)

VD Mikael Berglund kommenterar:

"En bra start på året med kraftigt förbättrat rörelseresultat och goda
utsikter för resten av året med bl.a. stigande metallpriser."

+----------------------------++-------+-------+-------+
|Nyckeltal koncernen || | | |
+----------------------------++-------+-------+-------+
| ||jan-mar|jan-mar|Helår |
+----------------------------++-------+-------+-------+
| ||2016 |2015 |2015 |
+----------------------------++-------+-------+-------+
|Nettoomsättning (tkr) ||67 536 |71 412 |278 975|
+----------------------------++-------+-------+-------+
|Rörelseresultat EBITDA (tkr)||11 303 |8 584 |24 969 |
+----------------------------++-------+-------+-------+
|Rörelsemarginal EBITDA ||16,7 % |12,0 % |9,0 % |
+----------------------------++-------+-------+-------+
|Resultat efter skatt (tkr) ||4 684 |1 125 |-5 230 |
+----------------------------++-------+-------+-------+
|Likvida medel (tkr) ||44 380 |49 801 |38 595 |
+----------------------------++-------+-------+-------+
|Soliditet ||58 % |59 % |59 % |
+----------------------------++-------+-------+-------+

VD har ordet

En bra start på året

Rörelseresultatet för perioden förbättrades jämfört med samma period
föregående år, trots lägre omsättning, tack vare bra produktion i
Portugal och Sverige samt att den tidigare förlusttyngda verksamheten
i Finland inte längre finns med koncernen. Det finns goda
förutsättningar för resten av året med ökande metallpriser och en god
orderbok med ett antal viktiga långtidskontrakt både för kärnborrning
och raiseborrning.

Stigande metallpriser

Under första kvartalet steg metallpriserna rejält, koppar + 10%, zink
20%, guld 15% och järnmalm ca 30%. Priserna har fortsatt att stiga
efter periodens utgång. Det är fortfarande en bit kvar innan priserna
är tillbaks på nivån de var i början på 2015 men det är dock en bra
indikator på att vi troligen har sett botten på metallpriserna.

Det är dock fortsatt pressade priser på marknaden och hög konkurrens
varför bolagets fokus kommer att ligga på produktivitet och
kostnadseffektivitet. Drillcon kommer också att fortsätta arbetet med
att utveckla och förbättra sitt arbetsmiljöarbete för att ytterligare
förstärka sin konkurrenskraft.

Detta blir mitt sista vd-ord efter drygt 14 år som VD för Drillcon,
men jag ser fram emot att få fortsätta följa bolaget som
styrelseledamot och aktieägare. Jag önskar min efterträdare Patrik
Rylander, som tillträder vid årsstämman den 18 maj, lycka till!

Allmänt om Drillcon-gruppen:

Drillcon AB (publ), med dotterbolagen Drillcon Core AB, Drillcon
Iberia SA och Drillcon Norway AS, utför kärn- och raiseborrning inom
gruv- och anläggningsindustrin, med Norden och den Iberiska halvön
som huvudmarknader. Koncernens nettoomsättning uppgick till ca 279
Mkr under 2015.

Drillcon AB (publ) är listat på First North vilket är en alternativ
marknadsplats som drivs av NASDAQ OMX Stockholm AB. Bolag vars aktier
handlas på First North är inte skyldiga att följa samma regler som
börsnoterade bolag, utan ett mindre omfattande regelverk anpassat
till företrädesvis mindre bolag och tillväxtbolag.

Remium Nordic AB är bolagets Certified Adviser.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/drillcon/r/drillcon-ab--publ--delarsrapport-ja...
http://mb.cision.com/Main/991/2006584/514068.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.