Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-19

DSV A/S: DSV, 778 - DSV gennemfører overtagelsen af Panalpina

MÅ IKKE UDSENDES, OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES HELT ELLER DELVIST I
AUSTRALIEN, JAPAN ELLER I NOGEN ANDEN JURISDIKTION, HVOR DETTE VILLE UDGØRE
EN OVERTRÆDELSE AF PÅGÆLDENDE JURISDIKTIONS GÆLDENDE LOVGIVNING     
                                                                                                         
                                                                           
                                                                           
     

Selskabsmeddelelse nr. 778

DSV A/S (DSV) forventer i dag at gennemføre det tidligere offentliggjorte
offentlige ombytningstilbud på alle udestående aktier i Panalpina
Welttransport (Holding) AG (Panalpina). I henhold til schweizisk
markedspraksis vil transaktionen blive gennemført i løbet af dagen. Der
henvises til meddelelse nr. 741 af 1. april 2019.

Panalpina-koncernen er en af verdens førende udbydere af transport- og
logistikydelser med ca. 14.500 medarbejdere i 70 lande. Sammen vil DSV og
Panalpina være en af verdens største transport- og logistikvirksomheder med
en samlet proformaomsætning på ca. DKK 118 mia. og en samlet arbejdsstyrke
på 60.000 medarbejdere i 90 lande.

Jens Bjørn Andersen, CEO i DSV A/S, udtaler:
"Det er med stor glæde, vi byder Panalpinas kunder, medarbejdere og
aktionærer velkommen i DSV. Sammen vil vores to virksomheder skabe endnu
bedre resultater og endnu mere værdi for alle vores interessenter.
Transaktionens gennemførelse markerer begyndelsen på en integrationsproces,
hvor vi vil bestræbe os på fortsat at yde det høje serviceniveau, som vores
kunder kender og forventer.?

Såfremt det godkendes på en kommende ekstraordinær generalforsamling, vil
DSV A/S skifte navn til DSV Panalpina A/S. I takt med at integrationen
skrider frem, vil alle dattervirksomheder og driftsaktiviteter dog blive
lagt ind under DSV?s navn og brand.

I henhold til det Offentlige Ombytningstilbud vil Panalpinas aktionærer i
dag modtage 2,375 DSV-aktier (a nom. DKK 1) pr. Panalpina-aktie. Stykantal,
der ikke er delelige hermed, vil blive afregnet kontant. Efter
transaktionens gennemførelse forventer DSV, at Panalpina indsender en
anmodning om afnotering af sine aktier, og DSV vil indlede en retsprocedure
med henblik på annullering af de resterende 1,54% af aktierne i Panalpina i
overensstemmelse med Financial Market Infrastructure Act (FMIA), artikel
137. DSV forventer endvidere, at Panalpina i henhold til sædvanlig praksis
indsender en anmodning om dispensation fra SIX Exchange Regulations
oplysningskrav.

Med transaktionens gennemførelse i dag træder de tidligere meddelte
ændringer af Panalpinas bestyrelse i kraft, hvorved Kurt Kokhauge Larsen
indtræder som formand og Jens Bjørn Andersen, Jens H. Lund og Thomas Stig
Plenborg som medlemmer af Panalpinas bestyrelse. Samtidig opnår DSV
bestemmende indflydelse i Panalpina. DSV forventer, at Jens Bjørn Andersen
overtager posten som CEO fra Stefan Karlen, og at Jens H. Lund tager over
fra Robert Erni som CFO for Panalpina. Bestyrelsen vil gerne takke Stefan
Karlen og Robert Erni for deres loyalitet i deres langvarige ansættelse i
Panalpina ? og for deres imødekommenhed og konstruktive tilgang i
forberedelserne af forretningen og de ansatte til den forestående
integration med DSV. Stefan Karlen og Robert Erni fortsætter begge som
medlemmer af integrationskomiteen sammen med Jens Bjørn Andersen og Jens H.
Lund.  

Eksklusive effekten af IFRS 16 har transaktionen en enterprise value på ca.
CHF 5,1 mia., svarende til DKK 35,1 mia. Inklusive IFRS 16 har
transaktionen en enterprise value på ca. CHF 5,4 mia., svarende til DKK
37,0 mia.

DSV forventer at opnå årlige omkostningssynergier på ca. DKK 2.200 mio.
Omkostningssynergierne forventes at få fuld effekt i 2022 og vil
hovedsageligt hidrøre fra konsolidering af operation, logistikfaciliteter,
administration og it-infrastruktur.

De samlede transaktions- og integrationsomkostninger svarer almindeligvis
til ét års omkostningssynergier. Disse omkostninger vil løbende i
integrationsperioden blive indregnet i resultatopgørelsen under særlige
poster.

Transaktionen forventes at bidrage til en stigning i resultat pr. aktie
(udvandet og justeret) senest i 2021, og den sammenlagte virksomheds
overskudsgrad ventes i 2022 at være løftet hen imod DSV-koncernens
nuværende niveau. Langsigtede finansielle mål vil blive meldt ud i løbet af
2020.

Forventningerne til omkostningssynergier og integrationsomkostninger er
baseret på foreløbige estimater. Der vil i forbindelse med
offentliggørelsen af DSV?s resultat for 3. kvartal 2019 blive udsendt en
opdatering, herunder med oplysning om det forventede tidspunkt for
indtræden af synergieffekter og integrationsomkostninger samt forventninger
til regnskabsåret 2019.

Grundet indregningen af Panalpina udskydes regnskabsmeddelelsen for 3.
kvartal 2019 til 1. november 2019.

Telekonference for analytikere

DSV afholder en telekonference for analytikere den 19. august kl. 9.30.

Tilgå telekonferencen (forhåndstilmelding kræves): Denne mulighed
anbefales, hvis du planlægger at stille spørgsmål under spørgerunden. Du
kan tilmelde dig her

.

Tilgå via webcast: Med denne valgmulighed kan du se præsentationen og høre
lyden direkte. Det kræver ikke forhåndstilmelding, men du kan ikke stille
spørgsmål under spørgerunden. Klik her

for at tilgå webcast.

Kontaktoplysninger

Investor Relations
Flemming Ole Nielsen, tlf. +45 43 20 33 92, flemming.o.nielsen@dsv.com

Nicolas Thomsen, tlf. +45 43 20 31 93, nicolas.thomsen@dsv.com

Medier
Tina Hindsbo, tlf. +45 43 20 36 63, tina.hindsbo@dsv.com

Med venlig hilsen
DSV A/S

  

Fremadrettede udsagn
Denne meddelelse indeholder fremadrettede udsagn, der afspejler DSV?s
nuværende forventninger og opfattelse af fremtidige begivenheder. Nogle af
disse fremadrettede udsagn er kendetegnet ved brug af ord og vendinger som
"skønner", "forventer", "agter", "planlægger", "forudsiger", ?vil? og
lignende udtryk. Disse fremadrettede udsagn vedrører den sammenlagte
virksomheds forventede karakteristika, Ernst Göhner Foundations forventede
ejerandel af den sammenlagte virksomhed, den sammenlagte virksomheds
forventede økonomiske resultater og karakteristika, det forventede
tidspunkt for igangsættelse og gennemførelse af den foreslåede transaktion
og opfyldelse af suspensive betingelser, herunder myndighedskrav, samt de
forventede fordele ved den foreslåede transaktion, herunder afledte
synergieffekter. De fremadrettede udsagn er behæftet med en række risici og
usikkerheder, hvoraf mange er uden for vores kontrol, som vil kunne
medføre, at de realiserede resultater afviger væsentligt fra de fremsatte
udsagn. De fremadrettede udsagn er baseret på vores overbevisning og
antagelser om samt forventninger til fremtidige resultater under
hensyntagen til de oplysninger, der er tilgængelige for os på nuværende
tidspunkt. De fremadrettede udsagn er kun prognoser baseret på vores
aktuelle forventninger til og prognoser om fremtidige begivenheder. De
nævnte risici og usikkerheder omfatter DSV?s evne til at integrere
Panalpina i DSV?s aktiviteter, udviklingen i den globale økonomi,
muligheden for vækst i anvendelsen af internet og teknologi, konsolidering
og konvergens i branchen og blandt leverandører og kunder, effekten af
ændringer i myndighedsforskrifter, forstyrrelser forårsaget af den
foreslåede transaktion og deraf følgende problemer med at opretholde
kunde-, medarbejder- eller leverandørrelationer samt indvirkningen på den
sammenlagte virksomhed (efter gennemførelsen af den foreslåede transaktion
med Panalpina) af de nævnte risici og fremadrettede udsagn samt andre
risikofaktorer, der til enhver tid måtte være anført i meddelelser
offentliggjort af DSV og Panalpina.

De fremadrettede udsagn bør læses i sammenhæng med øvrige forbehold, der
fremgår andetsteds, herunder risikofaktorer anført i meddelelser
offentliggjort af DSV og Panalpina. Alle fremadrettede udsagn i denne
meddelelse skal vurderes i sammenhæng med disse forbehold, og der kan ikke
gives sikkerhed for, at de faktiske resultater eller den af os forventede
udvikling vil realiseres og, selv hvis de i al væsentlighed realiseres, at
det vil have de forventede følger eller virkninger for os eller vores
virksomhed eller drift. Medmindre andet følger ved lov, påtager vi os ingen
forpligtelse til at offentliggøre opdaterede eller reviderede fremadrettede
udsagn, uanset om der sker ændringer som følge af nye oplysninger,
fremtidige begivenheder eller andet.

YDERLIGERE VIGTIGE OPLYSNINGER

Denne meddelelse er ikke og udgør ikke en del af et tilbud om at ombytte
eller erhverve aktier og udgør ikke en opfordring til at tilbyde at ombytte
eller erhverve aktier i Panalpina eller et tilbud om at sælge, erhverve
eller tilbyde eller en opfordring til at sælge, erhverve eller tilbyde
aktier i DSV. Denne meddelelse erstatter ikke 1) det schweiziske prospekt
eller, 2) børsprospektet for nye DSV-aktier (punkt 1-2 benævnes under et
"Tilbudsdokumenterne"). Der vil ikke ske noget udbud af værdipapirer i USA,
medmindre dette sker i henhold til en ?vendor placement? eller anden gyldig
undtagelse fra registreringskravene i den amerikanske værdipapirlovgivning.

INVESTORER OG AKTIONÆRER OPFORDRES TIL AT LÆSE TILBUDSDOKUMENTERNE SAMT
ALLE ANDRE RELEVANTE DOKUMENTER,SOM DSV ELLER PANALPINA HAR INDSENDT ELLER
MÅTTE INDSENDE TIL DE SCHWEIZISKE ELLER DANSKE MYNDIGHEDER, NÅR DE BLIVER
TILGÆNGELIGE, DA DE INDEHOLDER ELLER VIL INDEHOLDE VIGTIG INFORMATION.

De heri nævnte oplysninger må hverken direkte eller indirekte
offentliggøres, udsendes eller distribueres i jurisdiktioner, hvor
offentli...

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.