Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-11-16

Dubbla stämmor i Mavshack och premiär!

Styrelsen i Mavshack ville kalla till extrastämma för att ändra bolagsordningen med avsikt att kunna besluta om minskning av aktiekapitalet för täckande av förlust. Någon kom på att enligt lag måste den senaste kvartalsrapporten publiceras innan kallelse gick ut angående sänkningen, men man skulle inte hinna göra kvartalsrapporten färdig fyra veckor innan kallelsen. Fyra veckor är kallelsetiden när bolagsordningen ska ändras, men det räcker med två när det handlar om att minska aktiekapitalet. Efter ny gnuggning av geniknölarna kom man fram till att dela den extra bolagsstämman i två, vid den första, som man kallade till för fyra veckor sedan, beslöt man om ändring av bolagsordningen. Vid den andra, vars kallelse publicerades två veckor innan stämman, lade man fram förslagen om sänkning av aktiekapitalet. Båda stämmorna klarades av inom loppet av en timme. 

Enligt vd Tommy Carlstedt var dessa stämmor de första som bevistades av någon annan än vd och grundaren Jonas Litborn. Bolaget har varit verksamt sedan 2006, men aldrig fått någon uppmärksamhet från någon av sina mindre ägare. Totalt var 338.136.307 aktier representerade varav 12 st ägdes av Aktiespararna. Aktiespararnas representant beklagade att man från bolagets sida hade sölat med att sända ut handlingarna inför stämman samt påstått att man inte kunde finna Aktiespararnas innehav i aktieboken. Efter lite vägledning från chefsjuristen Sverre Linton hittade bolaget aktieposten.

Förutom att ändra bolagsordningen för att förbereda halveringen av aktiekapitalet och att kunna skicka upp antalet aktier till miljardnivåer, entledigades suppleanten Ragnar Krefting som bett att få lämna styrelsen.

Styrelsen har inte diskuterat att göra en omvänd split, man har gjort det en gång tidigare och då sjönk kursen med 98%, enligt Jonas Litborn.

Stämman belutade helt enligt styrelsens förslag på alla punkter, vad annat var att vänta med den överväldigande majoritet som de stora ägarna hade vid stämman?

 

Bevakare och skribent: Leo Gillholm

Författare Bolagsbevakningen