Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-10-18

Duni AB: Delårsrapport för Duni AB (publ) 1 januari - 30 september 2019

Förbättrad rörelsemarginal och fortsatt tillväxt inom hållbara
förpackningslösningar

1 JULI - 30 SEPTEMBER
· Nettoomsättningen uppgick till 1 377 (1 190) MSEK vilket motsvarar
en försäljningsökning om 15,7 %. Justerat för valutakursförändringar
ökade nettoomsättningen med 11,7 %.

· Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 1,71 (1,39) SEK.
· Implementerade prishöjningar och fortsatt sjunkande råmaterialpriser
bidrar positivt till det starka kassaflödet. Resultatförbättringen
sker succesivt i takt med att de lägre råvarupriserna påverkar
lagervärderingen.

1 JANUARI - 30 SEPTEMBER
· Nettoomsättningen uppgick till 3 990 (3 467) MSEK vilket motsvarar
en försäljningsökning om 15,1 %. Justerat för valutakursförändringar
ökade nettoomsättningen med 11,8 %.

· Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 4,20 (4,00) SEK.
· Prishöjningar, kostnadskontroll samt BioPak i Australien bidrar
positivt.

· Råmaterialeffekten är fortsatt negativ på grund av
lageromvärderingseffekter.

[][][][][][]
NYCKELTAl [][][]
MSEK 3 mån 3 mån jul 9 mån 9
mån 12 mån okt 12 mån
jul -sep 2018
jan -sep jan-dec
-sep jan
-sep 2018/2019 2018
2019 -sep
2018
2019
Nettoomsättning 1 377 1 190 3 990 3
467 5 450 4 927

Organisk tillväxt 0,2 % 0,8 % -0,5
1,6 % -0,1 % 1,5 %
%
Organisk 3,1 % 1,4 % 2,4
1,9 % 2,9 % 2,5 %
proformatillväxt %
[1)]
Operativt 130 107 334
293 471 430
resultat [2,3)]
Operativ 9,5 % 9,0 % 8,4
8,5 % 8,6 % 8,7 %
rörelsemarginal %
[2,3)]
Resultat efter 106 90 258
254 332 328
finansiella
poster
Resultat efter 81 66 200
191 259 249
skatt
[1) ]Valutajusterad tillväxt, inklusive
förvärv vilka jämförs proforma mot föregående
år.
[2)] För nyckeltal, definitioner och
avstämning av alternativa nyckeltal se
sidorna 26-27.
[3)] För effekter av ny leasingstandard from
1 januari 2019 se Not 1

VD's kommentar

Förstärkt rörelsemarginal
"Den operativa rörelsemarginalen ökade i kvartalet till 9,5 % (9,0 %)
och det operativa resultatet uppgick till 130 (107) MSEK. De
huvudsakliga förklaringarna till att resultatet ökade med 21 % är
implementerade prishöjningar, fortsatt minskande priser på massa samt
god kostnadskontroll. Resultatet påverkas negativt av högre
logistikkostnader samt lageromvärderingseffekter kopplat till lägre
massapriser.

Ett mer hållbart Duni driver tillväxten
Nettoomsättningen ökade med 11,7 % i fasta valutakurser. Denna ökning
kommer huvudsakligen från våra förvärv vilka fortsätter att utvecklas
väl. Den organiska proformatillväxten[1)] uppgick i kvartalet till
3,1 %. Trenden från tidigare kvartal håller i sig, det är framförallt
hållbara förpackningslösningar men även premiumservetter som driver
tillväxten. Marknaden för dukar fortsätter att gå ner medan marknaden
för hållbara förpackningar växer kraftigt.

Duni har som ambition att bygga BioPak till ett globalt varumärke och
under kvartalet lanserades varumärket i Singapore och de första
produkterna i sortimentet även i Europa. Den 1 oktober slutförde vi
även ett kompletterande förvärv av det australienska bolaget Horizons
som ytterligare stärker vår redan marknadsledande position inom
hållbara förpackningar i Australien.

Utvecklingen av våra affärsområden
Affärsområdena Meal Service och New Markets uppvisar en positiv
utveckling av både försäljning och operativt resultat. Table Top har
en något positiv försäljningsutveckling och marginalförbättring medan
Consumer ser en försvagning av både försäljning och operativt
resultat. I likhet med konsumentmarknaden som helhet har Consumer
uppvisat en fortsatt negativ resultatutveckling och vi har nu
initierat ett program för att ytterligare stärka synergierna inom
affärsområdet.

Stabila massapriser
Under tredje kvartalet ser vi att massapriserna har gått ner
ytterligare men nedgången förväntas nu avstanna. Detta bör
sammantaget ge en positiv resultateffekt i det fjärde kvartalet,"
säger Johan Sundelin, VD och koncernchef, Duni.

[1)] Valutajusterad tillväxt, inklusive förvärv vilka jämförs proforma
mot föregående år.

::

För ytterligare information kontakta:
Johan Sundelin, VD och koncernchef, 040-10 62 00
Mats Lindroth, Finanschef, 040-10 62 00
Helena Haglund, Koncernredovisningschef, 0734-19 63 04

Duni AB (publ)
Box 237
201 22 Malmö
Telefon: 040-10 62 00

www.duni.se
Organisationsnummer: 556536-7488

::

Duni är en ledande leverantör av attraktiva och funktionella produkter
för dukning och take-away. Varumärket Duni marknadsförs på över 40
marknader och är marknadsledande i centrala och norra Europa. Duni
har cirka 2 400 anställda fördelat på 24 länder, huvudkontor i Malmö
och produktion i Sverige, Tyskland, Polen, Nya Zeeland och Thailand.
Duni är noterat på NASDAQ Stockholm under kortnamnet "DUNI". ISIN
-kod är SE0000616716. Denna information är sådan information som Duni
AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 oktober 2019
klockan 07.45 CET.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/duni-ab/r/delarsrapport-for-duni-ab--publ--1-...
https://mb.cision.com/Main/295/2935451/1125442.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.