Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-25

Duni AB: Delårsrapport för Duni AB (publ) 1 januari - 31 mars 2014

Tillväxt och förbättrat resultat

1 januari - 31 mars 2014

· Nettoomsättningen uppgick till 921 (852) MSEK. Justerat för
valutakursförändringar ökade nettoomsättningen med 5,2 %.

· Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 1,09 (0,77) SEK.
· Det operativa resultatet ökar med 24 % i fasta växelkurser.
· Ny rapportering på segment; tre affärsområden har blivit fem.
Nyckeltal

MSEK 3 mån 3 mån 12 mån 12 mån
januari januari -mars april -mars januari -december
-mars 2013 2013/2014 2013
2014
Nettoomsättning 921 852 3 872 3 803
Operativt 73 55 404 385
resultat1)
Operativ 7,9 % 6,4 % 10,4 % 10,1 %
rörelsemarginal1)
Resultat efter 69 49 371 350
finansiella
poster
Resultat efter 51 36 282 267
skatt

1) För brygga till rörelseresultat (EBIT), se avsnittet "Operativt resultat - Jämförelsestörande poster".

VD's kommentar

"I enlighet med tidigare kommunicerad information förändras
segmentsrapporteringen inom Duni. Från och med det första kvartalet
2014 rapporteras verksamheten genom fem affärsområden; Table Top,
Meal Service, Consumer, New Markets och Materials & Services.

Årets inledande kvartal följer trendmässigt avslutningen på föregående
år, tillväxt i prioriterade affärsområden och förstärkt lönsamhet för
Duni som helhet. Kvartalets nettoomsättning uppgår till 921 (852)
MSEK och växer med 5,2 % i fasta växelkurser. Operativt resultat ökar
till 73 (55) MSEK med en operativ rörelsemarginal på 7,9 % (6,4 %).
Kassaflödet är fortsatt starkt och kvartalets relativt låga
investeringar bidrar till att nettoskulden, vid periodens utgång,
sjunker till 454 (608) MSEK.

Organisk tillväxt är ett av Dunis viktigaste mål och sedan mitten av
föregående år växer vi inom prioriterade marknads- och
produktsegment. Den europeiska totalmarknaden ökar inte i förhållande
till föregående år vilket innebär att försäljningsökningen drivs av
högre marknadsandelar.

Affärsområde Table Top; bordsdukningsprodukter till HoReCa-marknaden.
Inom HoReCa-marknaden har kategorin fullservicerestauranger visat
viss tillbakagång det senaste året. I kvartalet ökar affärsområdet
sin nettoförsäljning till 477 (450) MSEK. Tillväxten i förhållande
till föregående år, i fasta växelkurser, uppgår till 2,4 %. Operativt
resultat uppgår till 64 (56) MSEK och rörelsemarginalen ökar till
13,3 % (12,4 %). En effektivare marknadsorganisation och flera
framgångsrika produktinitiativ har genererat nya kundkontrakt.
Därtill har vi bra utväxling på selektiva insatser på marknader i
södra Europa samt inom det vi kallar för varumärkesprofilering för
globala kunder.

Affärsområde Meal Service; måltidsförpackningar till färsk färdigmat,
catering och take-away. Marknaden för färdigmat och take-away visar
en något starkare utveckling än HoReCa-marknaden i stort.
Affärsområdet växer med 6,1 % i fasta växelkurser och försäljningen
uppgår till 123 (114) MSEK. Sett över året är Meal Service lönsamt
men generellt är kvartal ett och tre säsongsmässigt svagare än
kvartal två och fyra. Det operativa resultatet uppgår till -1 (-3)
MSEK. Efter en omstruktureringsperiod ser vi effekter av en dedikerad
organisation och försäljningen till större kundgrupper ökar genom ett
tydligare erbjudande. Dessutom ser vi successiva effekter av insatser
inom inköp och produktinnovation vilket borgar för fortsatt god
försäljningsutveckling under året.

Affärsområde Consumer; konsumentprodukter till detaljhandeln.
Försäljningen ökar med 7,5 % i förhållande till föregående år, mätt i
fasta växelkurser. Sedan slutet av 2012, och under 2013 har flera
större kundkontrakt vunnits samtidigt som konceptet Designs for Duni®
bidrar till en starkare utveckling för premiumprodukterna.
Försäljningen uppgår till 157 (140) MSEK. Operativt resultat når 6
(-2) MSEK med en rörelsemarginal på 3,6 % (-1,6 %).

Affärsområde New Markets; Dunis marknader utanför Europa.
Affärsområdet ansvarar bland annat för Duni i Singapore och Duni i
Ryssland men även exportförsäljningen till Sydamerika, Mellanöstern
och Australien. Exportförsäljningen drivs i huvudsak genom lokala
agenter men på huvuddelen av marknaderna stödjer Duni den lokala
verksamheten med egen säljpersonal. Försäljningen uppgår till 43 (21)
MSEK med ett operativt resultat på -3 (0) MSEK. Kvartalets lönsamhet
påverkas i huvudsak av negativ valutautveckling i Ryssland.

Affärsområde Materials & Services; hygienförsäljning samt
tissueförsäljning till externa kunder. Huvuddelen av affärsområdets
intäkter genereras från den externa hygienförsäljningen, det vill
säga från den verksamhet som Duni beslutat att avveckla efter det
första kvartalet 2015. Försäljningen uppgår till 120 (127) MSEK och
det operativa resultatet till 7 (3) MSEK. Under 2014 kommer
affärsområdets intäkter att minska beroende på avtagande volymer i
och med utfasningen av hygienprodukterna.

Trots en fortsatt svag marknadsutveckling ökar nettofaktureringen i
alla prioriterade affärsområden. I huvudsak genom en effektivare
marknadsorganisation där tillväxten leder till ökat
kapacitetsutnyttjande i våra produktionsenheter. Utmaningen framåt
ligger i fortsatt anpassning till marknadens efterfrågan genom
förbättringar i områden som kundservice, produktinnovation och
leveranssäkerhet", säger Thomas Gustafsson, VD och koncernchef, Duni.

För ytterligare information kontakta:
Thomas Gustafsson, VD och koncernchef, 040-10 62 00
Mats Lindroth, Finanschef, 040-10 62 00
Tina Andersson, Marknads- och kommunikationsdirektör, 0734-19 62 24

Duni är en ledande leverantör av attraktiva och funktionella produkter
för dukning och take-away. Varumärket Duni marknadsförs på över 40
marknader och är marknadsledande i centrala och norra Europa. Duni
har cirka 1 900 anställda fördelat på 18 länder, huvudkontor i Malmö
och produktion i Sverige, Tyskland och Polen. Duni är noterat på
NASDAQ OMX Stockholm under kortnamnet "DUNI". ISIN-kod är
SE0000616716.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/duni-ab/r/delarsrapport-for-duni-ab--publ--1-j...
http://mb.cision.com/Main/295/9574332/237061.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.