Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-05-06

Duni AB: Kommuniké från Duni AB:s årsstämma

Duni AB:s årsstämma den 6 maj 2014 i Malmö fastställde föreslagen
utdelning till aktieägarna om 4,00 kronor per aktie.

Duni AB:s årsstämma den 6 maj 2014 i Malmö fastställde föreslagen
utdelning till aktieägarna om 4,00 kronor per aktie. Som
avstämningsdag för utdelningen fastställdes fredagen den 9 maj 2014.
Utdelningen beräknas utbetalas av Euroclear Sweden AB onsdagen den 14
maj 2014.

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören
ansvarsfrihet för det föregående räkenskapsåret.

Anders Bülow, Alex Myers, Pia Rudengren samt Magnus Yngen omvaldes
till styrelseledamöter. Pauline Lindwall valdes in som ny ledamot i
styrelsen.

Årsstämman valde Anders Bülow till styrelseordförande.

Årsstämman fastställde det oförändrade styrelsearvodet till sammanlagt
1 560 000 kronor, exklusive arvode för utskottsarbete. Fördelningen
av styrelsearvodet, i form av kontantarvode, fastställdes med 500 000
kronor till styrelseordförande och med 265 000 kronor vardera till
övriga fyra stämmovalda styrelseledamöter. Årsstämman fastställde
därutöver fördelningen av arvodet för utskottsarbete enligt följande;
revisionsutskottets ordförande 107 000 kronor, övriga ledamöter 50
000 kronor vardera, ersättningsutskottets ordförande 55 000 kronor,
övriga ledamöter 25 000 kronor vardera.

Årsstämman godkände styrelsens förslag beträffande riktlinjer för lön
och annan ersättning till verkställande direktören och andra personer
i bolagsledningen 2014.

Årsstämman bemyndigade styrelsen att besluta om emission av aktier,
teckningsoptioner och/eller konvertibler. Bemyndigandet har en
begränsning om att aktiekapitalet skall kunna ökas med sammanlagt
högst 5 800 000 kronor, motsvarande högst 4 640 000 nya aktier vilket
utgör knappt tio procent av det nuvarande antalet aktier i Duni.

Årsstämman godkände det förslag som lagts fram avseende valberedning.

Revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB omvaldes till revisor för
tiden intill slutet av nästkommande årsstämma med Eva Carlsvi som
huvudansvarig revisor.

Vid ett konstituerande styrelsesammanträde i anslutning till
årsstämman valdes Magnus Yngen (ordförande), Anders Bülow och Pauline
Lindwall till ersättningsutskottet. Till revisionsutskottet valdes
Pia Rudengren (ordförande), Anders Bülow och Alex Myers.

DUNI AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information, var vänlig kontakta:

Thomas Gustafsson, VD och koncernchef, tel 040-10 62 00
Mats Lindroth, Finansdirektör, tel 040-10 62 00
Helena Haglund, Koncernredovisningschef, 0734-19 63 04

Duni är en ledande leverantör av attraktiva och funktionella produkter
för dukning och take-away. Varumärket Duni marknadsförs på över 40
marknader och är marknadsledande i centrala och norra Europa. Duni
har cirka 1 900 anställda fördelat på 18 länder, huvudkontor i Malmö
och produktion i Sverige, Tyskland och Polen. Duni är noterat på
NASDAQ OMX Stockholm under kortnamnet "DUNI". ISIN-kod är
SE0000616716.

www.duni.se
-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/duni-ab/r/kommunike-fran-duni-ab-s-arsstamma,c...
http://mb.cision.com/Main/295/9580261/241300.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.