Du är här

2017-05-03

Duni AB: Kommuniké från Duni AB:s årsstämma

Duni AB:s årsstämma den 3 maj 2017 i Malmö fastställde föreslagen
utdelning till aktieägarna om 5,00 kronor per aktie.

Duni AB:s årsstämma den 3 maj 2017 i Malmö fastställde föreslagen
utdelning till aktieägarna om 5,00 kronor per aktie. Som
avstämningsdag för utdelningen fastställdes fredagen den 5 maj 2017.
Utdelningen beräknas utbetalas av Euroclear Sweden AB onsdagen den 10
maj 2017.

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören
ansvarsfrihet för det föregående räkenskapsåret.

Johan Andersson, Pauline Lindwall, Alex Myers, Pia Rudengren samt
Magnus Yngen omvaldes till styrelseledamöter.

Årsstämman valde Magnus Yngen till styrelseordförande.

Årsstämman fastställde styrelsearvodet till sammanlagt 1 762 000
kronor, exklusive arvode för utskottsarbete. Fördelningen av
styrelsearvodet, i form av kontantarvode, fastställdes med 562 000
kronor till styrelseordförande och med 300 000 kronor vardera till
övriga fyra stämmovalda styrelseledamöter. Årsstämman fastställde
därutöver fördelningen av arvodet för utskottsarbete enligt följande;
revisionsutskottets ordförande 121 000 kronor, övriga ledamöter 57
000 kronor vardera, ersättningsutskottets ordförande 63 000 kronor,
övriga ledamöter 29 000 kronor vardera.

Årsstämman godkände styrelsens förslag beträffande riktlinjer för lön
och annan ersättning till verkställande direktören och andra personer
i bolagsledningen 2017.

Årsstämman bemyndigade styrelsen att besluta om emission av aktier,
teckningsoptioner och/eller konvertibler. Bemyndigandet har en
begränsning om att aktiekapitalet skall kunna ökas med sammanlagt
högst 5 800 000 kronor, motsvarande högst 4 640 000 nya aktier vilket
utgör knappt tio procent av det nuvarande antalet aktier i Duni.

Årsstämman godkände det förslag som lagts fram avseende valberedning.

Revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB omvaldes till revisor för
tiden intill slutet av nästkommande årsstämma med Eva Carlsvi som
huvudansvarig revisor.

Vid ett konstituerande styrelsesammanträde i anslutning till
årsstämman valdes Pauline Lindwall (ordförande), Magnus Yngen och
Johan Andersson till ersättningsutskottet. Till revisionsutskottet
valdes Pia Rudengren (ordförande), Magnus Yngen och Alex Myers.

DUNI AB (publ)

Styrelsen

::

För ytterligare information, var vänlig kontakta:

Thomas Gustafsson, VD och koncernchef, 040-10 62 00
Mats Lindroth, Finansdirektör, 040-10 62 00
Helena Haglund, Koncernredovisningschef, 0734-19 63 04

::

Duni är en ledande leverantör av attraktiva och funktionella produkter
för dukning och take-away. Varumärket Duni marknadsförs på över 40
marknader och är marknadsledande i centrala och norra Europa. Duni
har cirka 2 300 anställda fördelat på 23 länder, huvudkontor i Malmö
och produktion i Sverige, Tyskland, Polen och Thailand. Duni är
noterat på Nasdaq Stockholm under kortnamnet "DUNI". Duni.se
(http://www.duni.se/)

Duni AB (publ) offentliggör denna information enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 maj
2017 kl 18.00.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/duni-ab/r/kommunike-fran-duni-ab-s-arsstamma,c...
http://mb.cision.com/Main/295/2256943/668755.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.