Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-07

Duni AB: Kommuniké från Duni AB:s årsstämma

Duni AB:s årsstämma den 7 maj 2019 i Malmö fastställde föreslagen
utdelning till aktieägarna om 5,00 kronor per aktie

Duni AB:s årsstämma den 7 maj 2019 i Malmö fastställde föreslagen
utdelning till aktieägarna om 5,00 kronor per aktie uppdelat på två
utbetalningstillfällen om vardera 2,50 kr per aktie. Som
avstämningsdag för den första delutbetalningen fastställdes torsdagen
den 9 maj 2019, och avstämningsdag för den andra delutbetalningen
fastställdes vara tisdagen den 12 november 2019. Den första
delutbetalningen beräknas utbetalas av Euroclear Sweden AB tisdagen
den 14 maj 2019 och den andra delutbetalningen fredagen den 15
november 2019.

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören
ansvarsfrihet för det föregående räkenskapsåret.

Pauline Lindwall, Alex Myers, Pia Rudengren samt Magnus Yngen omvaldes
till styrelseledamöter. Johan Andersson hade avböjt omval. Thomas
Gustafsson valdes in som ny ledamot i styrelsen. Årsstämman valde
Magnus Yngen till styrelseordförande.

Årsstämman fastställde styrelsearvodet till sammanlagt 1 850 000
kronor, exklusive arvode för utskottsarbete. Fördelningen av
styrelsearvodet, i form av kontantarvode, fastställdes med 590 000
kronor till styrelseordförande och med 315 000 kronor vardera till
övriga fyra stämmovalda styrelseledamöter. Årsstämman fastställde
därutöver fördelningen av arvodet för utskottsarbete enligt följande;
revisionsutskottets ordförande 128 000 kronor, övriga ledamöter 60
000 kronor vardera, ersättningsutskottets ordförande 67 000 kronor,
övriga ledamöter 31 000 kronor vardera.

Årsstämman godkände styrelsens förslag beträffande riktlinjer för lön
och annan ersättning till verkställande direktören och andra personer
i bolagsledningen 2019.

Årsstämman godkände det förslag som lagts fram avseende valberedning.

Revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB omvaldes till revisor för
tiden intill slutet av nästkommande årsstämma. Carl Fogelberg kommer
vara huvudansvarig revisor.

Vid ett konstituerande styrelsesammanträde i anslutning till
årsstämman valdes Pauline Lindwall (ordförande), Magnus Yngen och
Thomas Gustafsson till ersättningsutskottet. Till revisionsutskottet
valdes Pia Rudengren (ordförande), Magnus Yngen och Alex Myers.

DUNI AB (publ)
Styrelsen

::

För ytterligare information, var vänlig kontakta:
Johan Sundelin, VD och koncernchef, 040-10 62 00
Mats Lindroth, Finansdirektör, 040-10 62 00
Helena Haglund, Koncernredovisningschef, 0734-19 63 04

::

Duni är en ledande leverantör av attraktiva och funktionella produkter
för dukning och take-away. Varumärket Duni marknadsförs på över 40
marknader och är marknadsledande i centrala och norra Europa. Duni
har cirka 2 400 anställda fördelat på 23 länder, huvudkontor i Malmö
och produktion i Sverige, Tyskland, Polen, Nya Zeeland och Thailand.
Duni är noterat på Nasdaq Stockholm under kortnamnet "DUNI". Duni.se
(http://www.duni.se/)

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/duni-ab/r/kommunike-fran-duni-ab-s-arsstamma,...
https://mb.cision.com/Main/295/2805934/1039131.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.