Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2013-02-19

Duroc 4 kv: Resultat f skatt -12 Mkr (8,9)

(SIX) Industrigruppen Duroc redovisar ett resultat
före skatt på -12 miljoner kronor (8,9) för det fjärde kvartalet
2012.

Rörelseresultatet var -12 miljoner kronor (9,3).
Nettoresultatet uppgick till -12 miljoner kronor (5,8)
motsvarande -1,58 kronor per aktie (0,79).

Nettoomsättningen var 112 miljoner kronor (179) och
orderingången var 120 miljoner kronor (143). Orderstock uppgick
till 88 miljoner kronor (126) den 31 december.

Styrelsen föreslår 0,40 kronor i utdelning för 2012.
Föregående år lämnades ordinarie utdelning på 0,65 kronor och
extra utdelning på 2,20 kronor.

Henrik Öhlin, tel +46 31 350 64 87
henrik.ohlin@six-group.se
SIX News

Författare direkt.