Du är här

2017-08-28

DUROC: Bokslutskommuniké januari-juni 2017

Stabil plattform för värdeskapande

Andra kvartalet 1 april - 30 juni

· Nettoomsättningen var 585,8 MSEK (478,0)
· Rörelseresultatet var 22,5 MSEK (14,6)
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 43,4 MSEK
(22,9)

1 januari - 30 juni

· Nettoomsättningen var 1 170,3 MSEK (944,8)
· Rörelseresultatet var 60,3 MSEK (38,2)
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 107,1 MSEK
(41,5)

· Skuldfri balansräkning med en nettokassa om 81,8 MSEK (19,2)
· Avsättning till beräknat underskott i koncernens engelska
pensionsstiftelse har i stort halverats varvid eget kapital har ökat
med 50,7 MSEK

· Duroc förvärvade i februari International Fibres Group (IFG)
· En extra bolagstämma har beslutat att ändra räkenskapsår till
ultimo juni. Föreliggande rapport avser således ett till 6 månader
förkortat räkenskapsår

· Styrelsen föreslår att utdelning ej lämnas för den gångna
perioden, dock har styrelsen för avsikt att under innevarande år
2017/18 kommunicera en utdelningspolicy

· Duroc förvärvade i feburari 2017, genom en apportemission IFG.
Koncernens årsomsättning ökar därmed till ca 2 200 MSEK. Duroc har
idag ca 580 anställda, verksamma i Europa och USA.

Under juli månad 2017 tecknade Duroc ett avtal med Low & Bonar Plc om
att förvärva det belgiska företaget BonarAgro, verksamt inom
"non-woven"-sektorn. BonarAgro omsätter ca 20 M€. Tillträde är
planerat till den 30 september 2017. Köpeskillingen uppgår till 7 M€.
Förvärvet bedöms stärka koncernens resultat från 2017/2018.

+----------------------------+--------+--------+--------+--------+
|Koncernen | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 |
| |APR-JUN |APR-JUN |JAN-JUN |JAN-JUN |
+----------------------------+--------+--------+--------+--------+
|Nettoomsättning, Mkr | 585,8 | 478,0 |1 170,3 | 944,8 |
+----------------------------+--------+--------+--------+--------+
|Rörelseresultat, Mkr | 22,5 | 14,6 | 60,3 | 38,2 |
+----------------------------+--------+--------+--------+--------+
|Resultat efter skatt, Mkr | 12,6 | 10,9 | 37,4 | 28,2 |
+----------------------------+--------+--------+--------+--------+
|Resultat per aktie, kronor* | 0,32 | 0,34 | 1,01 | 0,89 |
+----------------------------+--------+--------+--------+--------+
|Soliditet, % | 54 | 46 | 54 | 46 |
+----------------------------+--------+--------+--------+--------+

* Resultat per aktie har omräknats för samtliga perioder med anledning
av transaktionen IFG/Duroc

För ytterligare information
John Häger vd, tel 070-248 72 99.

Denna information är sådan som Duroc AB (publ) är skyldigt att
offentliggöra enligt marknadsmissbruksförordningen EU/596/2014.
Informationen lämnades för offentliggörande den 28 augusti 2017 kl
18:00.

Duroc-koncernen förvaltar och utvecklar industri- och handelsföretag.
Med djup kunskap om teknik och marknad siktar koncernens företag på
en ledande position i sina respektive branscher. Som ägare bidrar
Duroc aktivt till utvecklingen. Koncernen omsätter ca 2 200 Mkr och
har ca 580 medarbetare. Duroc är noterat på NASDAQ OMX Stockholm
(kortnamn: DURC). www.duroc.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/duroc/r/bokslutskommunike-januari-juni-2017,c2...
http://mb.cision.com/Main/998/2334823/714775.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.