Du är här

2018-08-27

DUROC: Bokslutskommuniké juli 2017-juni 2018

Positiv avslutning 2017/2018

Förbättrat resultat i samtliga affärsområden - stark balansräkning ger
utrymme för fortsatt tillväxt

Fjärde kvartalet april-juni 2018

· Resultatet efter skatt uppgick till 49,6 Mkr (12,6), kvartalet har
ej påverkats av negativ goodwill

· Nettoomsättningen uppgick till 789,8 Mkr (585,8). Verksamheten i
Cresco, som förvärvades under andra kvartalet, har bidragit med 83,1
Mkr

· Rörelseresultatet uppgick till 47,7 Mkr (22,5), varav
affärsområdet Fiber stod för 34,8 Mkr (26,6)

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 41,6 Mkr
(51,5)

· Resultat per aktie före och efter utspädning 1,27 (0,32)

· Avtal om förvärv av Universal Power Nordic, en ledande leverantör
av dieselmotorer, med tillträde i juli 2018

Perioden juli 2017-juni 2018

· Resultat efter skatt uppgick till 130,6 Mkr (54,3), varav
upplösning av negativ goodwill om 31 Mkr från förvärvet av Cresco
samt 14 Mkr från aktivering av underskottsavdrag relaterat till
förvärvet

· Nettoomsättning för räkenskapsåret uppgick till 2 526,4 Mkr (2
021,5)

· Rörelseresultat för räkenskapsåret uppgick till 116,2 Mkr (83,8),
varav upplösning av negativ goodwill om 31 Mkr från förvärvet av
Cresco

· Kassaflödet för den löpande verksamheten uppgick till 75,7 (112,6)

· Likvida medel utgjorde 262,2 Mkr (295,4) och koncernens nettoskuld
uppgick till 11,5 (-25,5), investeringar har belastat kassaflödet med
106,0 Mkr

· Resultat per aktie före och efter utspädning 3,35 (1,39) för
räkenskapsåret

· Eget kapital har under räkenskapsåret ökat med 27 procent,
motsvarande 4,87 kr per aktie

· Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret
2017/2018

I enlighet med IFRS regler för omvända förvärv ingår affärsområdena
Industrihandel och Övrig Industri i ovan siffror först från februari
2017. I tabellen nedan har räkenskapsåret 2016/2017 räknats om så att
samtliga affärsområden ingår för hela perioden

[image]

För ytterligare information
John Häger VD, tel +46 70 248 72 99.

Denna information är sådan som Duroc AB (publ) är skyldigt att
offentliggöra enligt marknadsmissbruksförordningen EU/596/2014.
Informationen lämnades för offentliggörande den 27 augusti 2018 kl
07.15.

Duroc förvärvar, förvaltar och utvecklar industri- och handelsföretag.
Med djup kunskap om teknik och marknad siktar koncernens företag på
en ledande position i sina respektive branscher. Som ägare bidrar
Duroc aktivt till utvecklingen. Koncernen omsätter ca 2 800 Mkr och
har ca 800 medarbetare (inklusive UPN). Duroc är noterat på Nasdaq
Stockholm (kortnamn: DURC). www.duroc.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/duroc/r/bokslutskommunike-juli-2017-juni-2018,...
http://mb.cision.com/Main/998/2601155/897714.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.