Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-23

DUROC: BOKSLUTSKOMMUNIKÉJULI 2018-JUNI 2019

OJÄMN UTVECKLING I SISTA KVARTALET

God tillväxt för räkenskapsåret

Fjärde kvartalet april-juni 2019

· Nettoomsättningen minskade med 2 procent till 775,5 Mkr (789,8).
Organisk tillväxt uppgick till -9 procent.

· EBITDA och justerad EBITDA[1]minskade med 31 procent och uppgick
till 39,6 Mkr (57,7), motsvarande en justerad EBITDA-marginal[1] om
5,1 procent (7,3)

· Rörelseresultatet uppgick till 26,6 Mkr (47,7)
· Det långsiktiga strukturella förändringsprogram inom stapelfiber
Europa, som initierades tidigare under året, löper enligt plan.

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 31,3 Mkr
(41,6)

· Resultat efter skatt uppgick till 41,7 Mkr (49,6)
· Resultat per aktie uppgick till 1,07 (1,27)
· Efter periodens utgång i juli 2019 slutfördes förvärvet av
Cotting-gruppen, en fransk-belgisk producent av tekniska textilier
med en omsättning om ca 70 MEUR.

Räkenskapsåret juli 2018-juni 2019

· Nettoomsättningen ökade med 18 procent till 2 974,4 Mkr (2 526,4).
Organisk tillväxt uppgick till 3 procent.

· Justerad EBITDA[1] ökade med 5 procent till 142,3 Mkr (135,0),
inräknat centrala kostnader om 12,5 Mkr. Justerad EBITDA-marginal[1]
uppgick till 4,8 procent (5,3)

· EBITDA minskade med 10 procent och uppgick till 145,3 Mkr (160,6)
· Rörelseresultatet uppgick till 93,7 Mkr (85,2 exkl 31 Mkr
hänförligt till upplösning av negativ goodwill)

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 70,8 Mkr
(75,7). Årets investeringar, inklusive företagsförvärv, uppgick till
143,7 Mkr (106,0)

· Resultat efter skatt uppgick till 87,3 Mkr (85,6 exkl 45 Mkr
hänförligt till upplösning av negativ goodwill och positiva effekter
från uppskjuten skatt)

· Resultat per aktie uppgick till 2,24 (3,35)
· Likvida medel uppgick till 352,5 Mkr (262,2) och koncernens
nettoskuld uppgick till 124,1 (11,5)

· Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret
2018/2019

[image]

1 Justerad för jämförelsestörande poster. Avstämning av belopp finns
på sid 18

För ytterligare information
John Häger, VD, tel +46 70 248 72 99.

Denna information är sådan som Duroc AB (publ) är skyldigt att
offentliggöra enligt marknadsmissbruksförordningen EU/596/2014.
Informationen lämnades för offentliggörande den 23 augusti 2019 kl
07.15.

Duroc AB (publ)
Box 612, SE-182 16 Danderyd. Besök: Svärdvägen 5
Tel: +46 8 789 11 30. Fax: +46 8 789 11 31
Organisationsnummer: 556446-4286

Duroc förvärvar, utvecklar och förvaltar industri- och handelsföretag.
Med djup kunskap om teknik och marknad siktar koncernens företag på
en ledande position i sina respektive branscher. Som ägare bidrar
Duroc aktivt till utvecklingen. Koncernen omsätter, inklusive
förvärvet av Cotting-gruppen, ca 3 700 Mkr och har ca 1 100
medarbetare. Duroc är noterat på Nasdaq Stockholm (kortnamn: DURC).
www.duroc.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/duroc/r/bokslutskommunikejuli-2018-juni-2019,...
https://mb.cision.com/Main/998/2887114/1094360.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.