Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-24

DUROC: Delårsrapport januari-mars 2014

Förbättrat rörelseresultat och orderingång

Nettoomsättningen under första kvartalet uppgick till 119 Mkr (103)
och rörelseresultatet uppgick till 2 Mkr (-5). Orderingången under
första kvartalet uppgick till 124 Mkr (108) och orderstocken uppgick
till 79 Mkr (93).

2014 2013
Koncernen JAN-MAR JAN-MAR
Orderingång, Mkr 123,6 107,5
Orderstock, Mkr 78,9 92,6
Nettoomsättning, Mkr 119,3 102,9
Rörelseresultat, Mkr 2,1 -4,6
Resultat efter skatt, Mkr 1,3 -4,4
Resultat per aktie, kronor 0,18 -0,60
Soliditet, % 46 47

Vd-ord

Nettoomsättningen under första kvartalet uppgick till 119 Mkr (103)
och rörelseresultatet uppgick till 2 Mkr (-5).

Orderingången under första kvartalet uppgick till 124 Mkr (108) och
orderstocken uppgick till 79 Mkr (93).

Resultatförbättringen i koncernen består i huvudsak av volymökning
inom affärsområde Industrihandel och kostnadssänkning inom
affärsområde Teknik/produktion.

Affärsområdet Industrihandels orderingång för maskiner är ryckig, där
vissa perioder är goda medan andra är svaga. Serviceverksamheten
fortsätter att utvecklas väl, både inom förebyggande underhåll och
akut service. Orderingången för verktyg och förnödenheter har ökat.

I Finland har Duroc Machine Tool Oy bildats, kontor öppnats samt 6
anställda inom sälj och service har tillträtt.

Duroc Rails verksamhet har visat ett gott resultat trots den relativt
varma vintern och ökat rörelseresultatet.

Duroc Special Steels volymer ökade mot tidigare kvartal samtidigt som
kostnaderna sjunker. Rörelseresultatet i kvartalet blev -0,5 Mkr
(-2,9), en god förbättring.

Duroc Engineering har haft ett svagare kvartal då en större OEM-kund
tillfälligt minskat sina volymer.

Micors goda utveckling forsätter, där både marginalen ökar och
kostnaderna minskar. Efterfrågan av Micors produkter har varit något
ökande trots stor nedgång i order från Ryssland under kvartalet.

Erik Albinsson
Vd och koncernchef

För ytterligare information
Erik Albinsson, vd och koncernchef, tel 070-492 78 33.

Nästa rapporttillfälle
Delårsrapport januari - juni 2014 11 juli 2014

Denna information är sådan som Duroc AB (publ) är skyldigt att
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och /eller lagen
om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för
offentliggörande den 25 april 2014 kl 07.15

Duroc-koncernen förvaltar och utvecklar industri- och handelsföretag.
Med djup kunskap om teknik och marknad siktar koncernens företag på
en ledande position i sina respektive branscher. Som ägare bidrar
Duroc aktivt till utvecklingen. Koncernen omsätter ca 500 Mkr och har
ca 190 medarbetare. Duroc är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/duroc/r/delarsrapport-januari-mars-2014,c9574213
http://mb.cision.com/Main/998/9574213/236951.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.