Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-07

DUROC: Delårsrapport juli 2019-december 2019

Starkt halvår, viss avmattning i kvartalet

Andra kvartalet oktober-december 2019

· Nettoomsättningen ökade med 19 procent till 853,0 MSEK (716,8).
· Justerad EBITDA*, där positiva effekter från IFRS 16 samt andra
jämförelsestörande poster exkluderats, ökade med 16 procent och
uppgick till 39,1 MSEK (33,7), motsvarande en justerad
EBITDA*-marginal om 4,6 procent (4,7).

· Rörelseresultatet uppgick till 15,8 MSEK (21,2). Justerat för
omstruktureringskostnader var resultatet 21,8 (21,2).

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 4,6 MSEK
(40,1).

· Resultat efter skatt uppgick till 8,9 MSEK (14,6).
· Resultat per aktie uppgick till 0,23 (0,37).
· Cotting Group, som förvärvades 1 juli 2019 har konsoliderats i
koncernen från denna tidpunkt.

Första halvåret juli-december 2019

· Nettoomsättningen ökade med 21 procent till 1 719,2 MSEK (1
421,2).

· Justerad EBITDA* ökade med 39 procent och uppgick till 86,2 MSEK
(62,2), motsvarande en justerad EBITDA*-marginal om 5,0 procent
(4,4).

· Rörelseresultatet uppgick till 110,5 MSEK (36,7), inklusive 66,9
MSEK i upplösning av negativ goodwill från förvärvet av Cotting
Group.

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 118,1 MSEK
(13,0).

· Resultat efter skatt uppgick till 92,4 MSEK (24,6).
· Resultat per aktie uppgick till 2,37 (0,63).

[* ]Justerad för jämförelsestörande poster och effekter från IFRS 16.
Avstämning av belopp finns på sid 19

[* * ]Justerat för omstruktureringskostnader var resultatet 21,8 MSEK
(21,2)

Duroc AB

Box 612, SE-182 16 Danderyd. Besök: Svärdvägen 5
Tel: +46 8 789 11 30. Fax: +46 8 789 11 31
Organisationsnummer: 556446-4286

Duroc förvärvar, utvecklar och förvaltar industri- och handelsföretag.
Med djup kunskap om teknik och marknad siktar koncernens företag på
en ledande position i sina respektive branscher. Som ägare bidrar
Duroc aktivt till utvecklingen. Koncernen omsätter, inklusive
förvärvet av Cotting Group, ca 3 700 MSEK och har ca 1 200
medarbetare. Duroc är noterat på Nasdaq Stockholm (kortnamn: DURC).
www.duroc.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/duroc/r/delarsrapport-juli-2019-december-2019...
https://mb.cision.com/Main/998/3030035/1189932.pdf

Författare Cision News